Rawn Clark - 4.stupeň

Uživatelský avatar
marvin
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 2762
Registrován: 16 čer 2009, 10:52
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Poděkoval(a): 324×
Obdrženo poděkování: 464×
Kontaktovat uživatele:

Rawn Clark - 4.stupeň

Příspěvekod marvin » 04 srp 2013, 14:37

Čtvrtý stupeň

Mentální úroveň:

Po zvládnutí cvičení třetího stupně byste měli být schopni představit si jakoukoliv věc, bytost či místo, a měli byste snadno soustředit své mentální tělo (vědomí) do jakékoliv části svého fyzického těla. Nyní ve čtvrtém stupni se naučíte, jak přemístit své mentální tělo do jakéhokoliv předmětu či bytosti.

Toto je velmi delikátní část magického školení. Úroveň úspěchu přímo ovlivní míra vašeho přimknutí se k osobnímu morálnímu kodexu. Pokud je vaším záměrem vnutit svou vůli ostatním, pak jistě neuspějete. Pokud je však vašim cílem porozumění ostatním, nemůžete se setkat s nezdarem.

Přemístění vašeho vědomí do jiného předmětu či bytosti vás obdaří hlubokým soucítěním s omezeními druhých. Vaše porozumění minerální, rostlinné, živočišné a lidské říše se u vás rozvine takovým způsobem, který se nedá srovnat s žádnou jinou zkušeností.

Jsou čtyři druhy či kroky v přemístění vědomí. První úrovní je zakoušení fyzického omezení a rozměrů předmětů či bytostí. Přitom neexistuje spojení s pocity, city a myšlenkami předmětů či bytostí a vaše zážitky jsou omezeny na vaše vlastní pocity, city a myšlenky o předmětu přemístění. To je nejjednodušší druh přemístění vědomí.

Druhou úroveň charakterizují aktuální pocity předmětu či bytosti. Ani zde však není sobě vlastní vjem předmětu či bytosti, ani její myšlenkové pochody. Přinejlepším jste schopni tušit emoce a myšlenky, ale nezažíváte je přímo.

Třetí úroveň přemístění zahrnuje zažívání všech vlastností předmětu či bytosti, do které jste vědomí přemístili. Například, pokud přemístíte vědomí do ptáka, budete cítit pocity letícího ptáka, budete vnímat ptákovy citové reakce a budete znát ptákovy myšlenky. To samé se vztahuje i na předměty (přestože ty nejméně živé předměty nezažívají emoce ani myšlenky). Na této úrovni jste pozorovatelem celé oné bytosti. Důležitým bodem je zde také osobní soukromí druhých. Když přemísťujete své vědomí do druhého člověka, nikdy byste neměli prozradit jeho emoce a myšlenky, protože byste tím porušili právo tohoto člověka svobodně rozhodnout o tom, co ze svého života bude sdílet s ostatními. Zamyslete se na chvíli nad tímto tématem – jak byste se cítili, kdyby někdo porušil vaše soukromí tímto způsobem. Z toho se jistě poučíte a nikdy toto právo na soukromí neporušíte.

Se třetím typem přemístění se dostaví hluboké porozumění ostatních bytostí, ale přesto nebudete schopni přímo ovlivňovat tyto bytosti zvnitřku. Co vám toto cvičení ve skutečnosti přinese, je způsob, jak ovlivňovat ostatní bytosti zvnějšku. Jinými slovy, pochopení pocitů, myšlenek a citů druhých vám umožní předvídat následky vašich případných rad, léčebných postupů atd. Toto stadium je spojováno se „čtením myšlenek“ a je velmi výhodné pro lékaře či psychoterapeuty.

Čtvrtá a nejúplnější úroveň přemístění vědomí zabere roky práce. Můžete ji dosáhnout jen pokud se pevně přimknete k nejvyšším morálním pravidlům. Na této úrovni se změníte z pouhého pozorovatele na aktivního účastníka. Nejenže zažíváte celou bytost (fyzickou, astrální i mentální), ale také se sjednocujete s celou bytostí. Vaše mentální tělo se spojí s mentálním tělem bytosti,do které přemísťujete vědomí. Tím také získáte přístup k absolutnímu ovlivňování činů, emocí a myšlenek bytosti. Stejné možnosti vzhledem k sobě tím nabídnete i té druhé bytosti. Obvykle však bytost, do které se přemístíte tímto způsobem, nemá magické schopnosti ani vnímat vaši přítomnost a tak získat ze spojení nějaké výhody. Nicméně následky vzájemnosti takového spojení byste měli zvážit dopředu.

Skutečný mág by měl žádat o povolení od druhé bytosti před tím, než začne provádět kompletní přemístění vědomí. Každý objekt a bytost je schopna vyjádřit (v závislosti na druhu vědomí, kterým objekt či bytost vládne) své svolení či odmítnutí účastnit se tohoto nejintimnějšího druhu spojení. Pokud se někdy pokusíte porušit soukromí druhé bytosti ignorováním jejího nesouhlasu, pak to bude naposledy, co jste tak učinili. Jedná se totiž o vysokou formu magie a pokud překročíte pravidla, pak vás tato schopnost opustí, dokud neučiníte řádné pokání na odstranění způsobené negativní karmy.

Schopnost úplně přemístit své vědomí má pro mága velký význam a je výhodou. Pokročilý mág dobře rozváží použití této schopnosti v souvislosti s cvičením desátého stupně při splynutí se zvolenou formou božství, při léčebných pracích, při splynutí s nejmilovanější osobou, přítelem či mistrem, při pokročilé nadvládě nad fyzickou hmotou s parametry zakládajícími se na Přírodě (pamatujte, že každá hmotná manifestovaná věc má astrální a také mentální tělo, se kterým se mág může přemístěním vědomí spojit). Možnosti jsou vskutku neomezené a při jejich zkoumání se mág dostane k hranicím Nekonečna.

V každém případě se úsilí, vložené do tohoto cvičení, vyplatí. Vytváří totiž základy mnoha vyšších magických schopností, ke kterým vás Brána dovede. Pro účely čtvrtého stupně je dostatečné zažít alespoň jednou třetí druh přemístění vědomí, popsaný výše, za předpokladu, že budete pokračovat k postupnému ovládnutí třetího typu. Je dokonce lepší, pokud zcela zvládnete třetí typ před tím, než přikročíte k pátému stupni, protože tento další stupeň se zabývá úvodem ke čtvrtému typu přemístění.

Čtvrtý stupeň magického školení ducha sleduje stejný systém, navržený v druhém a třetím stupni. Student začíná s několika jednoduchými, neživými objekty a pak se do nich učí přemístit své vědomí. Cílem je ovládnout první typ přemístění, kdy rozměry objektu, jeho vztah k okolí a jeho použití, jsou vnímány zvenčí.

Až zvládnete první typ s neživými objekty, přejdete k objektům z rostlinné říše. Zde je cílem naučit se druhý typ přemístění, kdy zažíváte rozměry a pocity objektu. Například, pokud své vědomí přemísťujete do stromu, zažíváte nejen tvar (formu) stromu, ale také způsob, jakým strom pociťuje svou „zakořeněnost“ a jak vnímá své okolí pomocí atmosféry.

Až se vám podaří zvládnout druhý typ přemístění s pomocí tvorů z rostlinné říše, přejděte k více živým bytostem ze zvířecí říše. Začněte se zvířaty, která vidíte fyzickýma očima. Zaměřte se na procvičení alespoň druhého typu přemístění. [zažít třetí typ na úrovni zvířat je poněkud těžký kvůli odlišnosti zvířecího myšlení a emocí od lidského. Je lepší naučit se třetí typ u lidí, než zkusíte něco tak cizího, jako jsou vnitřní procesy u zvířat]. Například, pokud přemísťujete vědomí do ptáka, měli byste zažívat omezení a výhody této formy a také cítit, jaké to je, být v ptačím těle. Až zvládnete tuto základní techniku se zvířaty, můžete přejít na zvířata, která si představíte ve své fantazii.

Až zvládnete druhý typ přemístění vědomí se zvířecí formou, obraťte svou pozornost k lidem. Začněte se známými lidmi (můžete k experimentu využít lidi, na které se přímo díváte). Nejprve použijte druhý typ přemístění a pociťujte shody a odlišnosti jejich patřičné formy a zažívejte pocit z jejich jedinečného těla. Tento typ přemístění byste měli zvládnout bez problémů vzhledem k předchozím úspěchům. Pro začátek bude také jednodušší začít s lidmi, kteří se nehýbou, a pak teprve přejít na pohybující se lidi, přičemž pociťujte, jaké to je, pohybovat se v jejich tělech. Pak si pro potřebu některé lidi vytvořte ve své mysli.

Nyní následuje třetí typ přemístění vědomi. Cvičení vám půjde snadněji, pokud budete pracovat s lidmi, které znáte, protože jste s nimi v mentálním a citovém spojení.

Dosažení rozsahu kontaktu z oblasti smyslové k emocionální a mentální pociťuje každý mág jiným způsobem. Mohl bych říci, „vizualizujte své vlastní vědomí, jak se rozšiřuje v jiném člověku, dokud nedojde ke kontaktu s jejich emocionálním e mentálním bytím“, nebo, „ztište SVÉ já a naslouchejte zblízka vnitřním pochodům v druhém člověku, dokud neuslyšíte JEHO emoce a myšlenky“, ale tím bych nezačal správně popisovat různé cesty, jakými mág může dosáhnout třetího typu přemístění vědomí. Každý student musí odvodit svou nejlepší metodu – pokud neuspějete napoprvé, pokoušejte se znova z jiného úhlu.

Pro vás je také důležité rozlišovat mezi tím, co si myslíte, že druhá osoba myslí a emocionálně cítí, a tím, co ve skutečnosti druhá osoba myslí a cítí. Je jednoduché představit si, co onen člověk zažívá a pak mylně usoudit, že naše představy jsou skutečné vjemy jeho myšlenek a citů. Dosáhnout skutečného třetího typu přemístění s lidmi od vás vyžaduje nahlédnout za hranice vlastních představ a vnímat skutečné myšlenky a emoce druhých.

Současně s vnímáním přítomných myšlenek a citů druhých lidí přichází také vnímání jejich minulých zážitků, myšlenek a emocí. Podle toho také poznáte, pokud se jedná jen o vaše představy, či zda jde o skutečné vnímání. Jinými slovy, pokud necítíte minulost druhého člověka současně s jeho přítomnými myšlenkami, pak se vám nepodařilo uskutečnit třetí typ přemístění vědomí.

Měl bych se také zmínit o důležitosti udržovat si povědomí o vlastních hranicích. Neupadávejte do příliš hluboké empatie, abyste neztratili své vlastní osobní emoce a myšlenky. I zde musíte zůstat pouhým pozorovatelem a nezasahovat přímo, zvláště co se týče emocionálních stavů. Je totiž snadné přijít o své vlastní emocionální stavy, když se pokoušíte o tento druh kontaktu s druhými. Jednodušší cesta k dosažení bezpečného stavu kontroly je přemístit své vědomí zpočátku jen na několik chvil. Až si zvyknete na oddělení svých vlastních emocionálních stavů od stavů druhých lidí, můžete prodlužovat dobu cvičení.

Po zvládnutí třetího typu přemístění vědomí do druhého člověka začněte experimentovat s ostatními, i s neznámými lidmi, a s lidmi, které si vymyslíte. Samozřejmě je vždy snazší dosáhnout přemístění vědomi do lidí, na které se můžete přímo dívat. S trochou cviku pak můžete například v přeplněné restauraci přemístit své vědomí do kohokoliv okolo vás. VŽDY však pamatujte, že nemáte porušovat soukromí druhých a NIKDY byste neměli odhalit detaily o tom, co jste se touto cestou o druhých dozvěděli.

Až dosáhnete třetího typu přemístění s lidmi, vraťte se k práci s ostatními bytostmi (například zvířaty a rostlinami). To je trošku těžší, protože tyto ostatní životní formy zažívají svůj svět poněkud odlišným způsobem, než lidé. Přemístěním vědomí do jejich astrálních a mentálních těl se vám odhalí věci, které jsou naprosto cizí vašemu normálnímu vnímání a zpočátku budou jistě těžké na pochopení. Nejprve se musíte naučit, jak přeložit jejich emoce a myšlenky ze zvířecích resp. rostlinných termínů do termínů lidských. Není to jednoduchá věc, ale rozhodně stojí za námahu.

Toto vše tvoří důležitý krok k rozšíření pokročilého vědomí mága. Konečným cílem je obsáhnout CELÉ vědomí Bytí ve vlastním vědomí. Jedná se o neomezené rozšíření vědomí, které ústí ve spojení vašeho vědomí s Jednotou Všeho Bytí.

Tento třetí typ přemístění do nelidských životních forem rozšiřuje lidské vědomí na vyšší úroveň – je to, takříkajíc, jeden omezený krok na cestě k nekonečnosti. Ovšem nekonečnost nemůžeme obsáhnout tím, že učiním nekonečné množství konečných kroků – na určitém místě při cestě najednou učiníte krok vedoucí z konečnosti do nekonečna. Kdy a jak k tomu dojde v životě mága je v rukou Božské Prozřetelnosti. Není to něco, k čemu se musíte donutit – vy musíte být jen trpěliví a vytrvalí.

Práce čtvrtého stupně magického školení ducha můžete považovat za dokončené, až úspěšně zvládnete třetí typ přemístění vědomí do lidí podle svého přání. Určitý pokrok byste měli učinit též s přemístěním vědomí do rostlin a zvířecích forem. Stejným způsobem byste se měli oddat pokračujícímu zkoumání u vašich blízkých.Otázky a odpovědi:

1) Jak funguje přemístění vědomí?

Přemístění vědomí je ve skutečnosti relokace mentálního těla či vědomého uvědomění do externího předmětu či bytosti. V prvním typu přemístění vědomí vaše mentální tělo nevytváří přímé spojení s mentálním, astrálním či fyzickým tělem předmětu či bytosti, do které(ho) chcete své vědomí přemístit. V druhém typu vaše mentální tělo začíná vytvářet mírné pojítko s fyzickou smyslovostí předmětu. V třetím typu vaše mentální tělo vytváří jemné spojení s mentálním, astrálním a fyzickým tělem subjektu. A ve čtvrtém typu je spojení mezi vaším mentálním tělem a mentálním, astrálním a fyzickým tělem subjektu jasné a úplné.2) Když přenáším své vědomí do druhé osoby, mám strach, že se v ní ztratí mé já. Co mám dělat?

To je normální vjem při třetím a čtvrtém typu přenášení vědomí. Stává se to při raném stádiu mentálního a astrálního putování, vzhledem k faktu, že tato cvičení oddělení vlastního mentálního a astrálního těla od fyzického ve skutečnosti imitují proces smrti. Zde váš strach vychází z té nejprimitivnější části vědomí vašeho fyzického těla. Při přenášení vědomí (což je způsob mentálního putování) toto vytváří menší překážku, než při astrálním oddělení (jež fyzickým instinktům více připomíná smrt).

Popravdě, je zde jen malá šance na to, že byste ztratili své já. Naše těla jsou spojena jemným vláknem či matricí a jen přetržením těchto vláken dojde k dislokaci. Tento fakt nicméně neneguje instinkty fyzického těla zachovat sebe samo.

Jsou dva způsoby, jak překonat takto invokovaný tělesný strach. Zaprvé, musíte meditovat nad tím, že v tomto případě je strach zbytečný. Zkuste přesvědčit své vnitřní já o tom, že skutečně neexistuje žádné nebezpečí, i když to vašemu tělu připomíná pocit přicházející smrti. Zadruhé, měli byste cvičit třetí a čtvrtý typ přemístění vědomí postupně. Nejprve na velmi krátkou dobu a od té odvíjet další postup a prodlužovat cvičení. Tím ukážete fyzickému tělu, že je proces přemístění bezpečný. Až si vaše tělo zvykne na myšlenku, že cvičení není nebezpečné jak instinktivně předpokládalo, strach se rozplyne a nebude vám činit obtíže v dalším pokroku.3) Jsem příliš empatický. Jak mám zabránit tomu, abych na sebe přijal náladu druhých?

Skutečná empatie je výsledkem vytvoření přímého spojení mentálního těla s mentálním a astrálním tělem druhého člověka. Pro některé (přirozené empaty) bude dosažení tohoto spojení jednoduché, ale ostatní se tomu musí naučit.

Intimní spojení vytvořené při skutečné empatii může být invokováno, jen když dojde k souznění vibrační frekvence mentálních těl. To je vodítko, jak zvládnout a naučit se empatii.

Schopnost vytvořit empatické spojení je pro mága velkým přínosem. Na druhou stranu pro rozeného empata, který se nenaučil ovládat svou schopnost, může být empatie velkým břemenem. Takže, pokud přijmete náladu druhého člověka pomocí empatického spojení, musíte se také naučit, jak empatii ovládnout.

Prvním krokem při kontrole empatie je analýza vlastních nálad. Jasně definujte vlastní stavy mysli a v nich se „usaďte“. To vám dá schopnost jasně rozlišit mezi vlastní náladou a náladou druhé osoby. Když vstoupíte do empatie s druhým člověkem, snažte se udržet spojení s vlastní náladou a vystupujte jako pozorovatel nálady druhého. Zpočátku se snažte udržet si odstup a nevytvářet přímé spojení.

Po odhalení rozdílů mezi vlastní náladou a náladou subjektu pomalu začněte měnit svou mentální frekvenci, dokud se nebude shodovat se subjektem. Shodnou vibrační paritu poznáte právě podle toho, že budete schopni cítit jeho/její náladu.

Abyste zabránili propadnutí nálady empatizovaného člověka, musíte čas strávený empatii omezit na krátkou dobu – jen na jednu či dvě vteřiny napoprvé. Já to nazývám „vnoření“, protože je to proces podobný tomu, když zkoušíte teplotu vody, kdy pouze na moment ponoříte prst. Opakujte toto vnoření, dokud se nenaučíte pohodlně ustanovit empatické spojení bez adaptace nálady druhého člověka.

Jednoduše řečeno, snažíte se vlastně sladit vnějšek svého mentálního těla s frekvencí mentálního těla druhého člověka, zatímco si v jádru svého mentálního těla zachováte vlastní frekvenci. To vás postaví do pozice, kdy budete schopni přímo kontrolovat hloubku, do jaké nálada pronikne do vašeho mentálního těla.

Pokud jste přirozeným empatem a shledáváte empatii tak jednoduchou, že se můžete vcítit do kohokoliv, koho míjíte na ulicí, pak budete potřebovat štít či omezení pro mentální tělo v denním životě. Štít je jednoduchá spirála, která zachová stabilní mentální frekvenci a zabrání podvědomému měnění mentální frekvence tak, aby se shodovala s druhou osobou. Štít vytváří bariéru mezi mentálním tělem vaším a druhého člověka.

K vytvoření štítu musíte nejprve zmapovat svou normální mentální frekvenci. Pak obalte příslušným množstvím energie celou svou bytost a naplňte tuto energii myšlenkou, že ona energie bude obsahovat a udržovat frekvenci vašeho mentálního těla. Štít průběžně doplňujte energií přímo z univerza a přikažte jí zůstat s vámi na tak dlouhou dobu, jakou si budete přát. Jinými slovy, ujistěte se, že zůstane tak dlouho, dokud si nebudete vědomě přát vytvořit empatické spojení s druhým člověkem.

Bez ohledu na to, jak nezvladatelná se vám přirozená empatie bude zdát, MŮŽETE se naučit ji kontrolovat.4) Jak zabráním tomu, aby někdo nepřemístil své vědomí do mě?

Na této úrovni Brány vaše vůle již několikanásobně vzrostla. Nikdo nebude moci přemístit své vědomí do vás, pokud to sami nedovolíte. Takže, pokud cítíte, že někdo zkouší vytvořit mentální spojení bez vašeho souhlasu, stačí prostě pomocí vůle nepovolit vstup. V extrémních situacích nebo pokud je vaše přirozená schopnost empatie netrénována, se můžete chránit vytvořením štítu, který zabrání druhým v proniknutí.

Musím, nicméně, říct, že jen velmi vzácně se bude někdo pokoušet přemístit své vědomí bez vašeho svolení. V tomto ohledu není důvod pro paranoiu.

Mnoho lidí mluví o tom, že je pod „psychickým útokem“ atd., ale i toto (pokud se vskutku jedná o psychický útok a ne deziluzi) vyžaduje jistou úroveň zavinění či souhlasu ze strany napadeného. Bez vašeho svolení by útok selhal. Naneštěstí, se musíte přesvědčit, pokud jste nedali podvědomé, stejně jako vědomé svolení. Je jednodušší odmítnout vědomě, než vyslídit podvědomé svolení. To je také důvod, proč se někteří považují za náchylné k útoku, i když vědomě útok zadrží. Opět zdůrazňuji, že ani zde není důvod k paranoie. Skutečný psychický útok je velmi vzácný jev – obvykle se jedná o deziluzi.5) Můžu touto cestou skutečně někoho ovládat?

Schopnost přímého ovlivnění druhé osoby zevnitř přichází až se čtvrtým typem přemístění vědomí. Třetí typ vás přivede více k porozumění druhých, budete moci ovlivňovat jejich chování zvnějšku stejným způsobem, jako v běžném životě. V obou případech, a zejména ve čtvrtém typu, budete přímo sdílet karmické následky vašeho zasahování.

Teď vás budu varovat, abyste NIKDY nezkoušeli přímo ovlivnit druhé zevnitř bez jejich plného vědomého svolení – NENÍ ve vašem zájmu přijmout karmický dluh z takového činu. I když se snažíte uplatnit nevýznamný, zdánlivě neškodný, druh ovlivnění, tento čin zevnitř bez svolení je zneužitím vaší moci a pro vás z něho vyplynou nemilé následky. Nejmenším zlem je extrémní degrese vašich magických schopností.Astrální úroveň:

Ve třetím stupni magického školení duše se student naučil vdechovat živly pomocí pórového dýchání do celého těla. Nyní ve čtvrtém stupni se student naučí, jak dynamicky akumulovat živly v jednotlivých tělesných částech a orgánech. Velmi se to podobá předchozí práci s dynamickou akumulací vitální energie.

Na této úrovni ve svém vývoji si musíte být jisti, že jste dosáhli již velmi znatelného pokroku na cestě k živlové rovnováze, A musíte být schopni tuto rovnováhu udržet. To znamená, že musíte být nyní schopni vnímat stav své vyrovnanosti v jakékoliv chvíli a mít schopnosti ihned napravit případné nedostatky. Toto je naprosto nezbytné. Neměli byste za žádných okolností pokračovat ve cvičeních čtvrtého stupně, pokud jste nedosáhli živlové rovnováhy. Pokud se vydáte na cestu bez vnitřní harmonie, riskujete velkou újmu na duši a fyzickém zdraví.

Stejně jako při akumulaci vitální energie i zde je nasnadě varování před akumulací živlů do srdce a mozku. Opět se varování týká vytváření tlaku, způsobeného dynamickou akumulací. Pouhé koupání srdce a mozku v živlech či vitální energii vám neuškodí, ale když živel či vitální energii kondenzujete a způsobíte tlak vyvolaný dynamickou akumulací, pak dojde k poškození snadno.

Student začíná cvičení stejně jako při akumulaci vitální energie. Nejprve akumulujte sedm nádechů živel do celého těla pomocí pórového dýchání. Pak změňte vědomí do zvoleného orgánu či tělesné části a kondenzujte akumulovaný živel.

Vtěsnání akumulovaného živlu do malého prostoru tělesné části či orgánu kondenzuje živel a vytváří dynamičtější akumulaci. Měli byste cítit vlastnosti živlu a úroveň tlaku zcela zřetelně.

Až budete s touto kontemplací hotovi, rozšiřte stlačený živel zpět do celého těla, rozšiřte jej rovnoměrně a uvolněte tlak a dynamiku. Až naplníte živlem opět celé tělo, propusťte jej pomocí pórového dýchání zpět do univerza.

Začněte nejdříve s ohnivým živlem a opakujte tuto proceduru s každou tělesnou částí a orgánem (kromě srdce a hlavy). Pak přejděte k vzdušnému živlu, vodě a nakonec k zemi. Sedm nádechů do celého těla postačí, dokud si nezvyknete akumulovat každý živel do všech částí těla. Až pak byste měli zvýšit množství nádechů a tlak, který dynamická akumulace vyvíjí.

Toto cvičení je významné z mnoha důvodů, z nichž jeden je, že student se zde začíná učit techniku stlačování (kondenzaci) živlu. V magii živlů to tvoří významnou kapitolu.

Až zvládnete vypouštění akumulovaného živlu ven skrze celé tělo, pokračujte v této technice tak, že budete vypouštět živel přímo z orgánu či tělesné části, se kterou pracujete. Ani toto se neliší od již naučené techniky vypouštění vitální energie. Jednoduše vydechněte stlačenou akumulaci z orgánu či těla přímo, bez opětovného roztažení do celého těla. S trochou cviku byste měli být schopni vypustit akumulovaný živel jednorázově explozivně, přímo zpět do univerza. To je rychlejší a vhodnější technika a měli byste ji zvládnout také s každým orgánem a tělesnou částí.

Pokud jste zvládli vše zmíněné, obraťte svou pozornost k tomu, jak vdechovat element přímo do tělesné části a orgánu, bez primárního nadechování do celého těla. I toto cvičení sleduje stejný postup jako při vitální energii.

Začněte s ohnivým živlem, umístěte své vědomí do zvoleného orgánu a odtud vdechujte živel přímo, přičemž ho dynamicky akumulujte. Začněte se sedmi vdechy a zvyšujte hranici, dokud budete dosahovat přijatelné úrovně tlaku. Nepřepínejte své tělo přílišnou dávkou živlu najednou – pracujte pomalu, zvyšujte dynamický tlak kondenzovaného živlu a opatrně posunujte své hranice. I zde se vyvarujte dynamické akumulace živlu v srdci a mozku.

Až dokončíte cvičení, vypusťte živel zpět do univerza přímo z orgánu. Nejprve postupným vydechováním a pak jednorázově. Opakujte toto cvičení s každým orgánem a zbylými živly.

Následující, poslední cvičení této sekce má pro pokročilého mága obrovský význam. Provádějte ho proto s citlivým přístupem. Cvičte pomalu a věnujte mu dost času. Ozdravující a harmonizující efekt této techniky je jednoznačný.

Harmonizujícího efektu u tohoto posledního cvičení dosáhnete pomocí akumulace živlů do jejich korespondujících tělesných částí. Hlavní rozdíl mezi dosud probíranými cvičeními je ten, že nyní budete v těle držet všechny čtyři živly najednou.

Technika začíná sedmi vdechy zemního živlu, akumulovaného do patřičné části těla. Živel podržíte, zatímco budete pokračovat s vdechováním vodního živlu do jeho patřičné části atd. Stejným způsobem vdechujte i zbylé živly.

Je to, jako byste ve svém těle vytvářeli vlastní malou planetu. Nejprve vybudujete základy pro Zemi. Pak umožníte Vodě plout po povrchu. Nad no postavíte atmosféru ze Vzduchu, který něžně spočívá na Vodě. Nejvýše pak Ohnivé plameny vyzařující světlo do vnějšího prostoru.

Zůstaňte v tomto stavu nějakou dobu (alespoň pět minut) a vnímejte harmonizující efekt, jak se vaše celé mikrokosmické bytí sjednocuje s univerzální makrokosmickou rovnováhou.

Až budete hotovi, jemně vypusťte každý živel z jednotlivých oblastí ve zpětném pořadí (nejprve oheň, pak vzduch, vodu a nakonec zemi). Nejprve cvičte s pravidelným vypouštěním pomocí pórového dýchání a pak přejděte jako obvykle k explozivnímu jednorázovému vypuštění.

Ohledně odpovídajících tělesných částí vyvstává otázka, co má člověk dělat s pažemi a rukama. Bardon se o tom vůbec nezmiňuje, takže vám sdělím podle mých zkušeností, co nejlépe funguje. Já přiřazuji část ruky od ramene dolů k lokti vzdušnému živlu, od lokte k zápěstí vodnímu živlu a ruce samotné zemi. To podle mě vyjadřuje jejich relativní použití a přirozenost. Každá část modifikuje pohyb té další, zatímco ruka (země) představuje nejkomplexnější pohyb celé paže, počínající v rameni (vzduchu).

Pokud jste zvládli výše popsané cvičení pasivní akumulace se sedmi vdechy, můžete přikročit k dynamické akumulaci. Zvyšujte akumulaci jedním vdechem do každé oblasti s každým dalším cvičením – udržujte rovnováhu v živlech. Pomalu budujte stlačení a dynamismus akumulovaných živlů a jemně natahujte plasticitu částí těla.

Opět po zvládnutí postupného vydechování přejděte k jednorázovému.

Mimo léčivé, harmonizující účinky tohoto cvičení, bude student také z této techniky těžit v další práci při dynamické akumulaci živlů do vnějších předmětů.

Toto cvičení zdokonalí práci živlů ve všech třech mágových tělech (mentálním, astrálním a fyzickém). Využití této techniky v magickém růstu je takřka neomezené. Je to cvičení, které budete bez pochyby opakovat s radostí do konce života.Otázky a odpovědi:

1) Má toto být považováno za dynamickou akumulaci či stlačení živlů?

V cvičeních čtvrtého stupně začínáte rozvíjet dynamickou akumulaci v celém těla, pak stlačení celé akumulace do malého prostoru orgánu či tělesné části. Až tento proces zvládnete, pokračujete se stlačením živlů přímo do orgánů, bez dřívější akumulace do celého těla. Následně při akumulaci do čtyř oblastí těla pracujete s dynamickou akumulací a nakonec vytváříte akumulaci ve vysoce kondensovaném stavu.2) Proč se mám vyvarovat akumulaci či kondenzaci živlů do mozku a srdce?

Správná funkčnost těchto dvou orgánů, více než jakýchkoliv jiných, závisí na vlastním elektrickém náboji těla. Tato elektrická rovnováha je velmi citlivá, takže když si s ní zahráváte, můžete si snadno přivodit poškození. Protože každý živel sebou nese vlastní elektromagnetický náboj, akumulací živlů do těchto orgánů riskujete narušení běžné elektrické rovnováhy.

Nicméně, když akumulujete živel, například živel ohně, do oblasti hlavy (při posledním cvičení vyrovnovážení živlů), pak elektromagnetický náboj živlu je rozprostřen všemi orgány oblasti, přičemž nedochází k narušení rovnováhy v jednotlivém orgánu. To samé platí i o akumulaci vzdušného živlu v oblasti hrudníku a akumulaci živlů v celém těle.3) Jaké je praktické využití této práce se živly?

Zaprvé, akumulace živlů do celého těla otevírá mnoho nových možností při udržování tělesného zdraví.

Zadruhé, cvičení živlové rovnováhy má velký vliv na váš cíl dosáhnout celkové živlové harmonie.

Zatřetí, tato cvičení umožňují fungování prstových rituálů.

Začtvrté, tato cvičení vás uvedou do techniky stlačování živlů. To je nezbytná součást opravdové magie. Stlačení živlů do vlastního těle je prvním krokem ke studiu stlačování živlů do vnějších předmětů.Fyzická úroveň:

Čtvrtý stupeň končí sekcí „osobní rituál“. Student zde musí být tvořivý a navrhne si rituály, které mají čistě osobní platnost. Důležitou roli při úrovni efektivity těchto rituálů hrají již naučené schopnosti a osobní morálka mága.

Rituál je pro skutečného mága vlastně zkratkou. Jeho hlavním úkolem je zkrátit veškerou práci do jednoduchého gesta. Pokud mág není schopen odvést práci běžnou cestou, pak bude rituál neúčinný. A co víc, zkrácení běžné práce bude vyžadovat dost práce samo o sobě. Jinými slovy, vytvoření zkratky je umožněno opakováním. Zpočátku se nejedná o zkratku, ale s trochou času a úsilí se to zkratkou stane.

Ve většině skupin, lóží a škol se učí okázalé ceremoniály, ale pro dobře trénovaného „bardonovského“ mága jsou to relativně neproduktivní praktiky. Předepsané ceremoniály mají své místo, ale skutečná magie je spontánní. Musí vycházet od srdce a naplnit potřeby okamžiku. Skutečný mág nemá potřebu pro teatrálnost či veřejné představení – jsou časy, kdy je i tohoto zapotřebí, ale mág jich nepoužívá, aby ovlivnil svou vůli. To je lekce, která se nachází na konci čtvrtého stupně.

Magické rituály, které si sami vytváříte, bez ohledu na složitost, vám budou sloužit lépe, než ty, které se naučíte od někoho jiného. Učiňte si z toho zábavu, buďte vynalézaví a pracujte pro dobro všech!Otázky a odpovědi:

1) Jaký je smysl vytváření rituálů?

Cesta, navržená Bardonem v Bráně, zahrnuje studium základních magických technik, spolu s následným kombinováním těchto technik způsobem, který odhalí cestu k jejich ještě větší užitečnosti. Myšlenkou zde je, že nejprve musíte získat schopnosti dělat věci tou pomalejší cestou („ručně“), a pak se naučíte dělat to samé rychleji. Vytvoření jednoduchých prstových rituálů představuje jen rychlejší způsob oproti běžné práci. Od těchto malých rituálů vede jen malý krůček k pozdější práci vytváření bytostí, která vaši vůli zaktivuje, aniž byste si toho bezprostředně všimli. Během studia Brány si sami všimnete, jak se původně jednoduché věci přetvářejí ve více složité formy magie.

Vytváření podobných rituálů zabere více opakovaného úsilí. Je to první lekce, která vede k mistrovství v rituální magii. Až projdete touto úvodní technikou, vytváření složitějších rituálů a vyšší magická cvičení pro vás budou daleko jednodušší záležitostí.2) Jak fungují prstové rituály?

Je to podobné cvičení jako zabránění dotírajících myšlenek během mentální kázně v prvním stupni. Opakování myšlenkového procesu zas a znova učiní tuto techniku rychlejší a rychlejší, takže nakonec dosáhne takové úrovně, že dojde téměř k její automatizaci. Prstové rituály zpočátku zaberou čas a extra myšlenku, ale se stálým opakováním se celý proces tak zrychlí, že bude stačit jen pohyb prstů naučeným způsobem, a vaše vůle bude ihned zaktivována.

Samozřejmě, tyto rituály budou absolutně neúčinné, pokud jste nejdříve nezvládli manipulaci se živly. Jsou to pouze zkratky, které zrychlí to, co jste se naučili pomalejší cestou. Jinými slovy, rituál vám nedá více moci – jen urychlí provedení vaší vůle.

Technika samotná je velmi jednoduchá. Pokud stlačíte živel do prstů, pak stačí jen dotknout se patřičnými prsty, abyste vypustili jejich živel a tak dosáhli naplnění vůle.

Od vás se vyžaduje, abyste předurčili, jak budou živly účinkovat a jak bude probíhat jejich cesta ke kýženému účinku. Tudíž zde dochází ke kombinaci čtyř faktorů: stlačené živly, fyzický pohyb, vytvoření myšlenky a jednorázové (explozivní) vypouštění stlačených živlů. Tímto způsobem můžete své okolí rychle naplnit živlem či kombinací živlů, a skrze jejich vlastnosti ovlivnit svou vůli.

Efektivita rituálu závisí na vašich schopnostech. Zpočátku budete schopni ovlivnit jen mentální sféru svého okolí, ale s trochou cviku vaše efektivita obsáhne astrální a eventuálně fyzickou sféru.3) Kolik rituálů mám vytvořit?

Začněte s jedním rituálem a až se vám podaří ho zvládnout, rozšiřujte svůj repertoár vždy o jeden další (nevytvářejte více rituálů najednou). Ujistěte se, že jste daný rituál zvládli, než začnete nový. Nedoporučuji více než čtyři rituály celkem, protože to vám dá možnost odvodit sérii rituálů, které budou záviset na každém ze čtyř živlů, zatímco vy se vyvarujete rozptýlení síly (častý jev při mnoha rituálech). Je dobré odvodit dost rituálů na to, aby naplnily vaše potřeby, ale není moudré odvodit jich nekonečný počet.
Přílohy
Rawn Clark - 4.stupeň.pdf
(219.18 KiB) Staženo 108 x
Pravá mysl pojme všechny lži a klamy, aniž by byla zmatená.
Pravé srdce pojme jed nenávisti, aniž by došlo k újmě.

Zpět na “4.stupeň”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host