Rawn Clark - 7. Stupeň

Vše o tomto autorovi, informace, překlady, poznámky a komentáře

Moderátor: Cagliostro

Uživatelský avatar
marvin
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 2863
Registrován: 16 čer 2009, 10:52
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Poděkoval(a): 548×
Obdrženo poděkování: 712×
Kontaktovat uživatele:

Rawn Clark - 7. Stupeň

Příspěvekod marvin » 02 srp 2023, 11:56

strojově přeloženo pomocí deepl.com

KROK SEDMÝ -

Mentální (Magická škola ducha): Analýza ducha --

Mentální škola celého tohoto Stupně je věnována nastolení mentální Rovnováhy živlů. V prvním a druhém kroku se pracovalo s astrální Rovnováhou živlů, pokud jde o osobnost. Mentální Rovnováha je poněkud odlišná záležitost. Mentální Rovnováha není vyjádřena tak konkrétně a není něčím, co by se dalo rozepsat na položky jako rysy osobnosti. Samotná analýza je důležitým úkolem, ale náprava případné nerovnováhy je založena na metodách, které se student již naučil. Bardonovy pokyny v tomto ohledu postačí studentovi, který vykonal práci v krocích jedna až šest. Jako vždy vyžaduje tato práce vynalézavost a hluboký vhled do vlastního já.

Mentální Rovnováha má přímý vliv na astrální osobnost. Student může považovat za nutné znovu projít práci na zrcadlech duše a aktualizovat je v souvislosti se zlepšenou mentální Rovnováhou.

Dosažení mentální Rovnováhy se zhruba rovná základnímu nastavení mysli zasvěcence sedmého stupně v mnoha populárních systémech typu Zlatého úsvitu. Jedná se o stupeň Adeptus Exemptus (osvobozený adept, 7=4) a bez této plně integrované Rovnováhy tří těl nelze postoupit na další stupeň Magister Templi (mistr chrámu, 8=3).


Astrál (magická škola duše): Rozvoj astrálních smyslů --


Astrální cvičení sedmého stupně slouží zvláštnímu účelu, kterým je rozvoj astrálních smyslů studenta, konkrétně jasnovidnosti, jasnoslyšení a jasnozřivosti. Jak upozorňuje Bardon, nemusí to být nutné pro každého studenta, který dosáhl tohoto stupně. Mnozí studenti zjistí, že již mají přirozené schopnosti v oblasti astrálních senzorií, a jiní mohou mít své smysly dostatečně rozvinuté v důsledku práce na prvním až šestém stupni. Jiní, kteří absolvovali předchozí práci, zjistí, že mají jen malé nebo žádné schopnosti v oblasti astrálních smyslů, a právě pro tento typ studentů jsou určena cvičení sedmého kroku.

Každý z nás má od přírody astrální smysly a používá je nepřetržitě během svého každodenního života. Lišíme se v tom, do jaké míry je naše používání těchto smyslů vědomé. U většiny lidí dosahují naše astrální vjemy pouze do podvědomí, ale u těch, kteří jsou považováni za nadané, dosahují naše astrální vjemy do vědomí a přímo ovlivňují naše jednání, myšlenky a emoce.

Důvody tohoto rozdílu mezi jednotlivci se značně liší. Může to být způsobeno prací, kterou jsme vykonali v minulých inkarnacích, nebo to může být způsobeno pouhou náhodou (např. těžkou nehodou či jinou traumatickou událostí), nebo dokonce něčím tak prostým, jako je naše základní elementární složení. Hlavní překážkou je však skutečnost, že naše západní kultury nás obecně učí ignorovat a podceňovat naše jemnější vnímání.

Jasnovidectví, jasnoslyšení a jasnozřivost se lze naučit. Navzdory tomu, co si pasivní čtenář může myslet, však techniky, které Bardon představuje v sedmém kroku, nebudou fungovat u někoho, kdo neprošel předchozími kroky. Aby tyto techniky byly něčím víc než jen ztrátou času, musí student již ovládat Elementární rovnováhu a musí získat plné vědomí svých tří těl. I v tomto bodě se důvěrná znalost mechanismů lidského vnímání ukáže jako neocenitelná. Stručně řečeno, astrální techniky sedmého kroku jsou "magické" techniky a vyžadují mága, aby byly vůbec užitečné.

Astrální smysly je obtížné popsat. Jsou něčím víc než jejich fyzickými důsledky. Například astrální důsledek zraku, jasnovidnost, je v podstatě vizuální, ale poskytuje jasnovidci více než jen vizuální informace. Když jasnovidec pozoruje nějakou věc svým astrálním zrakem, odhalí o ní určité informace na téměř intuitivní úrovni. Jasnovidec vnímá základní povahu věci a její současnou motivaci nebo "smysl existence". Tento obvykle pasivní smysl může nakonec vést k aktivní formě oboustranné komunikace.

Podobné věci lze říci i o ostatních astrálních smyslech. Například jasnovidný jedinec bude schopen vnímat význam zvuků a jasnovidec bude schopen vnímat význam a celou minulost věci, které se dotkne.

Astrální smysly umožňují mágovi vnímat astrální sféru. To je pro mága, který se věnuje astrálnímu putování, zásadní vlastnost, neboť bez astrálních smyslů by astrální poutník chodil hluchý, němý a slepý. Je to také nezbytná schopnost pro mága, který chce praktikovat evokaci, protože bez ní nemá možnost skutečně vidět vnitřní povahu toho, co vyvolal.

Je těžké si představit, jak radikálně může rozkvět astrálních senzorií ovlivnit život zasvěcence. Na každé úrovni se množství informací, které bude zasvěcenec schopen v daném okamžiku vnímat, tisíckrát znásobí. Spolu s rozvojem astrálních smyslů se však student musí naučit je ovládat. Pro mága není vhodné, aby měl své astrální smysly stále aktivní - někdy nevědomost JE blaženost! Je mnoho lidí, kteří trpí duševní a citovou bolestí, protože nedokážou vypnout své jemnější vjemy. Student magie by tedy měl udělat vše pro to, aby se tomuto úskalí vyhnul, a naučit se rozvíjet A ovládat své astrální smysly.

Cvičení v této části jsou přímočará a Bardon je dobře popsal. Pro úspěch je však třeba věnovat velkou pozornost detailům.


Fyzické (Magická škola fyzického těla): Tvorba elementárů --


V šestém kroku Bardon učí, jak vytvořit elementála. Elementál se skládá ze světla nebo čisté energie, je napuštěn myšlenkou, dostane podobu, jméno a specifický termín života. Elementár, který je předmětem fyzické výuky sedmého Kroku, se liší tím, že je složen z jednoho nebo více ze čtyř Elementů. Sféra vlivu Elementála je především mentální, ale Elementál může být vytvořen tak, aby okamžitě ovlivnil jakoukoli sféru nebo kombinaci sfér, kterou si kouzelník přeje. Míra jeho účinnosti samozřejmě závisí na schopnostech kouzelníka.

Elementár má život, zatímco elementál má pouze účel. Život Elementáru však pochází z kouzelníkova vlastního životního dechu. Vztah mezi Elementárem a mágem, který jej stvořil, je tedy podobný vztahu rodiče a dítěte. Kromě toho je mág karmicky zodpovědný za všechny činy svých Elementárů. Není třeba dodávat, že při vytváření Elementára je třeba dbát velké opatrnosti.

Aby byl kouzelník schopen vytvořit skutečného Elementára, musí zcela ovládat Elementy, neboť Elementár vzniká projekcí a kondenzací Elementárů. Mág musí postupovat podle vzoru života a vytvořit pro elementárního tři těla - fyzickou podobu nebo tělo, astrální tělo a mentální tělo - a tato těla musí spojit dohromady.

Ve většině případů zůstává fyzická forma Elementára u mága a pouze astrálně-mentální forma je vyslána, aby splnila úkol Elementára. Sféra, do které je Elementár seslán, závisí výhradně na úkolu, který má splnit, a na vůli mága. Všechny detaily záleží na mágovi, neboť se jedná o skutečný akt stvoření. I tak je však třeba dodržovat určitá pravidla, a protože je Bardon tak dobře vysvětlil, nemám k nim co dodat.

S elementárem by se mělo jednat s pevnou vůlí, s láskou, úctou a laskavostí. Vždy by měl být zmocněn pouze dobrého účelu, který má naplnit. Pokud zjistíte, že vás frustruje neschopnost vašeho Elementára splnit zadaný úkol ve vámi stanoveném čase nebo vámi stanoveným způsobem, ustupte. Nikdy to není chyba samotného Elementáru. Je to způsobeno výhradně nedostatečností ve vašem nabíjení, ve vašem hromadění Elementů nebo v jeho impregnaci vašimi idejemi atd. Nebo to může být tím, že jeho úkol není Božskou Prozřetelností povolen. Ať už je důvod jakýkoli, můžete buď provést úpravy (tj. poskytnout mu větší hustotu Prvků nebo zdokonalit jeho kořenovou ideaci atd.), které ho učiní účinnějším, nebo ho můžete rozpustit a začít znovu.

Ukončení Elementu vyžaduje téměř stejnou péči jako jeho vytvoření. Proces přesně napodobuje proces normální lidské smrti. Nezapomeňte, že Elementár je se svým tvůrcem spojen velmi reálným způsobem, takže pokud je rozpuštění příliš náhlé, může dojít k velké újmě mágova vlastního já. Ve vzácných případech, kdy je nutné okamžité, násilné rozpuštění, je třeba přijmout určitá opatření, aby nedošlo k osobnímu zranění.

Kouzelník může vytvořit tolik nebo tolik elementárů, kolik si přeje. Pasivní čtenář by však měl dobře zvážit logistiku správy příliš velkého rodu! Na rozdíl od elementála, který se může zformovat podvědomě, je vytvoření elementála vědomý proces a vyžaduje pravidelnou pozornost kouzelníka, jakmile je vypuštěn. Kouzelník k sobě může přitáhnout nekonečnou zásobu elementálů, aniž by jim musel věnovat neustálou pozornost, ale vytvořit nekonečnou zásobu elementálů je něco zcela jiného.


Jediným skutečně praktickým způsobem, jak takového výsledku dosáhnout, jsou ještě vyšší formy magie. Legendy o kouzelnících, kteří ovládali stovky elementárů, tak mohou naznačovat jednu ze dvou věcí: Buď -- 1) legenda zaměňuje elementály s elementáry a ve skutečnosti ukazuje na kouzelníka, který přišel na to, jak elementály přitáhnout do své sféry -- nebo -- 2) legenda ukazuje na kouzelníka s velmi pokročilými schopnostmi, který je schopen manifestovat tolik elementálů, kolik si přeje, pomocí vyšších magických technik, než jaké jsou zde popsány.

Pokud jde o to, čeho může kouzelník prostřednictvím Elementála dosáhnout, jsou možnosti nekonečné. Samotná tvůrčí praxe zvýší kouzelníkovu vynalézavost do nepředstavitelných výšin. Tato práce také prověří mágovu etickou vyspělost a pravděpodobně může zasvěcence očistit prostřednictvím zkoušky ohněm. Těžko vám mohu popsat, jak hluboce se to zasvěcence dotkne - má to z něj vymáčknout poslední zbytky etické nerovnováhy, a pokud se tak nestane, není možný další postup. Jemnost těchto zkoušek je pro toho, kdo nedospěl do této fáze práce, nepochopitelná a samotné konkrétní zkoušky se u každého jednotlivce liší.

Rád bych se na chvíli promítl do desátého kroku, abych vysvětlil význam očistných testů, které jdou ruku v ruce s Elementární tvorbou. V desátém kroku Bardon hovoří o společenství s vlastním osobním bohem (jeden z cílů IIH). Představte si, chcete-li, jaký to má význam. Představte si na chvíli, že jste skutečně svou nejvyšší představou božství. Uvažujte o nekonečném množství možností, které máte k dispozici, a myslete také na nekonečné množství důsledků, z nichž mnohé jsou dost hrozné, které každá z těchto možností projeví.

Nyní se vraťte k normálnímu pocitu sebe sama a pociťujte, jak ohromující byl právě tento malý záblesk. Pravdou je, že skutečnost je nekonečně větší. Představte si nyní ze svého normálního stavu, jaké by to bylo, kdyby vaše vědomí prostupovalo každou z toho nekonečného množství možností a jejich možných důsledků, současně a plně. Představte si, že naprosto každá věc, která je, byla nebo bude, je obsažena ve vašem vlastním bytí. Představte si takovou míru odpovědnosti a budete mít určitý náhled na to, proč musí mág nejprve projít takovými zkouškami, aby mohl dosáhnout tak vysoké magické praxe, jako je společenství s božstvem.http://abardoncompanion.de/IIH-Step7.html


STEP SEVEN --
Mental (Magical Schooling of the Spirit): Analysis of the Spirit --
The mental schooling of this entire Step is devoted to the establishment of the mental Equilibrium of the Elements. In Steps One and Two, the work was with the astral Equilibrium of the Elements as regards the personality. The mental Equilibrium is a somewhat different matter. The mental Equilibrium is not expressed in as concrete a way and is not something that can be itemized like the personality traits. The analysis itself is a major task, but the rectification of any imbalance is based upon methods the student will have already learned. Bardon's instructions in this regard will suffice for the student who has done the work of Steps One through Six. As always, this work demands inventiveness and a deep insight into one's own self.

The mental Equilibrium has a direct effect upon the astral personality. The student may find it necessary to once again pass through the work of the soul mirrors and bring them up-to-date in relation to the improved mental Equilibrium.

Attainment of the mental Equilibrium roughly equates with the basic mind-set of a seventh degree initiate in many of the popular Golden Dawn-type systems. This is the grade of Adeptus Exemptus (exempt adept, 7=4) and without this fully integrated Equilibrium of the three bodies, there can be no rise to the next level of Magister Templi (temple master, 8=3).


Astral (Magical Schooling of the Soul): Development of the Astral Senses --

The seventh Step astral exercises serve the special cause of developing the student's astral senses, namely clairvoyance, clairaudience and clairsentience. As Bardon points out, this may not be necessary for every student who has reached this level. Many students will find that they already have a natural ability with the astral sensoria and others may have developed their senses to a sufficient degree as a consequence of the Step One through Six work. Still others, who have done the preceding work, will find that they have little or no ability with the astral senses, and it is specifically this type of student for whom the seventh Step exercises are designed.

We each, by course of nature, possess the astral senses and use them continuously throughout our daily lives. Where we differ is in the degree to which our use of these senses is conscious. For most humans, our astral perceptions only reach our subconscious mind, but for those who are considered gifted, our astral perceptions reach our conscious mind and directly impact our actions, thoughts and emotions.

The reasons for this difference between individuals varies greatly. It can be due to the work we accomplished in past incarnations, or it can be due to mere happenstance (e.g., a severe accident or other traumatic incident), or even something so simple as our basic Elemental composition. The main barrier however, is the fact that our western cultures generally teach us to ignore and undervalue our more subtle perceptions.

Clairvoyance, clairaudience and clairsentience can all be learned. But despite what the passive reader may think, the techniques that Bardon presents in Step Seven will not work for someone who has not passed through the previous Steps. For these techniques to be anything more than a waste of time, the student must already possess the Elemental Equilibrium and must have gained the full awareness of their three bodies. Again, this is a point where intimate knowledge of the mechanisms of human perception proves invaluable. In short, the astral techniques of Step Seven are 'magical' techniques and require a magician for them to be at all helpful.

The astral senses are difficult to describe. They are more than their physical corollaries. For example, the astral corollary of sight, clairvoyance, is essentially visual yet it provides the clairvoyant more than just visual information. When the clairvoyant observes a thing with their astral sight, certain information about the thing is revealed at an almost intuitive level. The clairvoyant will perceive the thing's essential nature along with its current motivation or 'raison d' etre'. Ultimately, this normally passive sense can lead to an active form of two-way communication.

Similar things can be said of the other astral senses. For example, the clairaudiant individual will be able to perceive the meaning of sounds and the clairsentient person will be able to perceive the meaning and the entire past of a thing that is touched.

The astral senses are what enables the magician to perceive the astral realm. This is an essential attribute for the magician who engages in astral wandering, for without the astral senses, the astral wanderer would walk deaf, dumb and blind. This is also an imperative faculty for the magician who wishes to practice evocation, for without it, the evoker has no way of truly seeing the inner nature of what they have evoked.

It is hard to conceive just how radically the blossoming of the astral sensoria can effect the initiate's life. At every level, the amount of information that the initiate will be able to perceive in any given moment will be multiplied a thousandfold. But along with developing the astral senses the student must learn to control them. It is not convenient for the magician to always have their astral senses active -- sometimes ignorance IS bliss! There are many who suffer mental and emotional pain because they cannot shut off their more subtle perceptions. Thus the student of magic should do their best to avoid this pitfall by learning to develop AND control their astral sensoria.

The exercises of this section are straight forward and well described by Bardon. One must however, pay close attention to the details for success to ensue.


Physical (Magical Schooling of the Physical Body): Creation of Elementaries --

In the sixth Step, Bardon teaches how to create an Elemental. An Elemental is composed of light or pure energy, impregnated with an idea, given a form, a name and a specific term of life. An Elementary, the topic of Step Seven's physical schooling, is different in that it is composed of one or more of the four Elements. An Elemental's realm of influence is primarily mental, but an Elementary can be created to immediately effect any realm or combination of realms that the magician desires. Of course, the degree of its effectiveness depends upon the capabilities of the magician.

An Elementary has life, whereas an Elemental has only purpose. The life of the Elementary however, comes from the magician's own life breath. Thus the relationship between the Elementary and the magician who creates it, is similar to that of parent and child. Furthermore, a magician is karmically responsible for all of the actions of their Elementaries. Needless to say, great care must be taken in the creation of an Elementary.

In order to be able to create a genuine Elementary, the magician must have complete mastery over the Elements, for an Elementary is created through the projection and condensation of the Elements. The magician must follow the pattern of life and create three bodies for the Elementary -- a physical form or body, an astral body and a mental body -- and, s/he must bind these bodies together.

In most cases, the physical form of the Elementary stays with the magician and only the astra-mental form is sent out to accomplish the Elementary's task. The realm to which it is cast depends entirely upon the task it is to perform and upon the will of the magician. All of the details are up to the magician for this is a true act of creation. Even so, certain rules have to be followed and since these are so well explained by Bardon, I have nothing to add to them.

An Elementary should be treated with a firm will, with love, respect and kindness. It should always be empowered with only a good purpose to fulfill. If you find that you are frustrated by your Elementary's inability to accomplish its assigned task within the time you have specified or in the manner you have specified, then back off. This is never the fault of the Elementary itself. It is due entirely to an insufficiency in your charging of it, or in your accumulation of the Elements, or in your impregnation of it with your ideation, etc. Or, it could be that its task is not allowed by Divine Providence. Whatever the reason, you can either make modifications (i.e., provide it a greater density of the Elements or refine its root ideation, etc.) that will make it more effective, or you can dissolve it and start over.

The termination of an Elementary takes nearly as much care as its creation. The process mimics exactly that of normal human death. Remember that an Elementary is connected to its creator in very real ways, so if the dissolution is too abrupt great harm can come to the magician's own self. In the rare case where an immediate, violent dissolution is necessary certain precautions must be taken so as to avoid personal injury.

The magician is free to create as many or as few Elementaries as he or she desires. But the passive reader would do well to consider the logistics of managing too large a brood! Unlike an Elemental which can form itself subconsciously, the creation of an Elementary is a conscious process and requires the magician's periodic attention once it has been released. A magician can draw an endless supply of Elementals to him or her self without having to pay them constant attention, but to create an endless supply of Elementaries is an entirely different matter.

The only truly practical way to achieve this sort of result is through still higher forms of magic. Thus the legends of magicians who possessed hundreds of Elementaries can indicate one of two things: Either -- 1) the legend confuses Elementals with Elementaries and really indicates a magician who has figured out how to draw Elementals into their sphere -- or -- 2) the legend indicates a magician of very advanced capabilities who is able manifest as many Elementaries as desired by means of higher magical techniques than those described here.

The possibilities are endless when it comes to what a magician can accomplish through an Elementary. The creative practice itself will enhance the magician's inventiveness to unimagined heights. This work will also test the magician's ethical maturity and may likely purify the initiate through a trial by fire. It is hard for me to describe to you how deeply this touches the initiate -- it is MEANT to squeeze out the last shred of ethical imbalance and if it does not, then no further advancement is possible. The subtlety of these tests is incomprehensible to one who has not come to this stage of the work and the specific tests themselves are different for each individual.

I would like to project ahead to Step Ten for a moment in order to explain the significance of the purifying tests that go hand in hand with Elementary creation. In Step Ten, Bardon speaks about the communion with one's own personal god (one of the goals of IIH). Imagine if you will, the significance of this. Pretend, for the moment, that you actually are your highest idea of deity. Consider the infinite number of options at your disposal and think also of the infinite number of consequences, many of them quite terrible, that each of those options will manifest.

Now return to your normal sense of self and feel how overwhelming just that little glimpse was. The truth of the matter is that the reality is infinitely more. Imagine now, from your normal state, what it would be like to have your conscious awareness permeate every one of that infinite number of options and their possible consequences, simultaneously and fully. Imagine that absolutely every thing that is, was, or will be, is encompassed within your own being. Imagine that amount of responsibility and you will have some glimpse of why the magician must first pass through these sorts of tests in order that they may be able to reach so high a magical practice as communion with deity.
Pravá mysl pojme všechny lži a klamy, aniž by byla zmatená.
Pravé srdce pojme jed nenávisti, aniž by došlo k újmě.

Uživatelský avatar
Inrise
mě už nikdo nezastaví
mě už nikdo nezastaví
Příspěvky: 458
Registrován: 08 dub 2015, 07:34
pohlaví: Muž
Poděkoval(a): 578×
Obdrženo poděkování: 166×

Re: Rawn Clark - 7. Stupeň

Příspěvekod Inrise » 05 srp 2023, 09:43

Děkuji Marve:)
Pokud je někde nesoulad v překladu, neuškodí nahlédnout i do originálního textu a doladit si koncovky slov, deepL se přecejen ještě učí:)
Ať se daří!:)
"Bůh je podstata Lásky" - Šivananda

Uživatelský avatar
marvin
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 2863
Registrován: 16 čer 2009, 10:52
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Poděkoval(a): 548×
Obdrženo poděkování: 712×
Kontaktovat uživatele:

Re: Rawn Clark - 7. Stupeň

Příspěvekod marvin » 05 srp 2023, 09:51

Inrise píše:Děkuji Marve:)
Pokud je někde nesoulad v překladu, neuškodí nahlédnout i do originálního textu a doladit si koncovky slov, deepL se přecejen ještě učí:)
Ať se daří!:)


Paráda díky že se hlásíš jako dobrovolník:) udělej tedy prosím ty korekce a jak to budeš mít tak to zveřejníme jo? Díky moc!
Pravá mysl pojme všechny lži a klamy, aniž by byla zmatená.
Pravé srdce pojme jed nenávisti, aniž by došlo k újmě.

Uživatelský avatar
Inrise
mě už nikdo nezastaví
mě už nikdo nezastaví
Příspěvky: 458
Registrován: 08 dub 2015, 07:34
pohlaví: Muž
Poděkoval(a): 578×
Obdrženo poděkování: 166×

Re: Rawn Clark - 7. Stupeň

Příspěvekod Inrise » 08 srp 2023, 09:06

Ó ne:) zde je ztraceno v překladu důležité sdělení, že to udělá z vlastní vůle ten, kdo chce pochopit text a nestačí mu v této podobě:)
"Bůh je podstata Lásky" - Šivananda


Zpět na “Rawn Clark”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host