Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Moderátoři: Arex, Cagliostro

Uživatelský avatar
P.A.Semi
snažím se trochu psát
snažím se trochu psát
Příspěvky: 18
Registrován: 08 led 2020, 11:47
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Obdrženo poděkování:
Kontaktovat uživatele:

Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Příspěvekod P.A.Semi » 08 led 2020, 18:48

Předmluva

Zatímco jsem čekal na registraci, připravil jsem si ten text dnes v jiném fóru jen jako náhled, ale tam je mystika "off-topic", uvidíme, jak se to snese tady...

(Na úvod uvedu, že jsem Křesťan, spíš tedy křesťanský Heretik, protože mě zajímá Pravda, ale Dogma není žádný Argument, lidstvo se postupně vyvíjí a nyní můžeme chápat věci lépe, než je chápali v Antice...
Hebrejsky jsem se začal učit sám před lety, na začátku asi z téhle knihy Sefer Jecira, a to nejen jako součást kabbaly, ale abych objevil nějaký skrytý kód v Bibli, ale tehdy jsem dospěl k závěru, že Bible jsou především Obrazy a Podobenství a žádný skrytý kód v písmenech tam není, tak jsem toho zase nechal... Až zase nedávno, naučil jsem se lépe a přeložil jsem třetinu Bible do češtiny a vydal jako knihu Další List. A ovšem je tam skrytý kód a je velmi evidentní - oni vám nepřeložili jména, jen je trans-literovali z Hebrejštiny, takže to vypadalo, že to je Historie, ale ve skutečnosti to jsou všechno Archetypy a Podobenství, jak je zřejmé, když se ta jména přeloží. Což ovšem rabíni v Talmudu zakázali, z pochopitelných důvodů... A pasáže, které vypadaly jako titulky od filmů, nudné seznamy jmen, jsou ve skutečnosti normálně čitelné texty, je tam celá další kniha... Golem není žádný hliněný obr, "golem" znamená "zabalený", a má se do něj vložit "šém", neboli Jméno, aby oživl. A ovšem musí to být ta správná Jména... Jak to známe z Wericha - vzal to do ruky učenec, ale přečetl to špatně: "meforah šámá" - "plodící zděšení", musel to vzít do ruky prostý pekař, aby to otočil správně "šem ha meforaš" - "jméno to způsobující rozlišení"...)

Tedy ač cituji nebo překládám hebrejské texty, nejsem žid. Je to podstatné zmínit - protože se necítím být vázán žádnou mlčenlivostí a zatajováním...


Tento text bude ale o dvou základních aspektech knihy Sefer Jecira a tedy potažmo Kabbaly, a o jejich souvislosti s dnešním světem...

A spolu s textem WPoHC, na který se odkazuji, jehož koncept jsem začal psát na Mikuláše, výsledné znění začal psát ve fóru od třetí adventní neděle a po zablokování dokončil v jiném fóru na čtvrtou adventní neděli skoro přesně do slunovratu, a jehož korekturu jsem dokončil letos 3. ledna, věnuji památce martyrs of resistance, generálů Qassim Soleimani a Abu Mahdi Al-Muhandis, mučedníků, kteří měli hlavní zásluhu na porážce ISIS, zavražděných prý podle Betlémské (sic!) doktríny... (leckdo má s Betlémem spojené Zrození Spasitele, ale jsou takoví, kteří s Betlémem spojují Vraždění bez Soudu...)

Uživatelský avatar
P.A.Semi
snažím se trochu psát
snažím se trochu psát
Příspěvky: 18
Registrován: 08 led 2020, 11:47
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Obdrženo poděkování:
Kontaktovat uživatele:

Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Příspěvekod P.A.Semi » 08 led 2020, 19:44

Základním dílem Kabaly je zřejmě kniha Sefer Jecira (hebrejský text a anglický překlad např. Sepher Yezirah, Kalisch, Isidor, 1816-1886), připisovaná rabínovi "Zrada syn Josefův" (עקיבא בן יוסף Akiva ben Josef), hlavnímu přispěvateli Talmudu, ačkoliv je velmi pravděpodobně mladšího data. Její zřejmě dvě hlavní teze jsou: strom Sefirot má deset Sefir, ne devět a ne jedenáct, a hebrejská abeceda má dvacet dva písmen, skrze něž je prý vše stvořeno.

Sefer Yezirah, Chapter 1, Section 3 píše:Deset čísel (="sefirot") nicoty, deset a ne devět, deset a ne jedenáct.
Ten rozum (="ha bin", ~rozuměj) v moudrosti (="b chochmah") a moudrost (="chacham") v rozumu (="b binah"),
ověřuj (~"v milosti") v nich a hledej (~pronikni) z nich,
a postav slovo na jeho objasněních (~jeho pramenech)
a usaď stvořitele na jeho základu.

Ten are the numbers (="sefirot") of nothingness, ten and not nine, ten and not eleven.
The reason (~understanding, ="ha bin", ~"cause to understand") in wisdom (="b chochmah") and wisdom (="chacham") in reason (~understanding, ="b binah"),
test (~"in graciousness") in them and penetrate (~search) from them,
and cause to stand word on it's explanations (~"it's wells")
and cause to sit Creator open it's foundation.

(můj doslovný překlad, jiné anglické znění viz PDF v odkazu výše)

Deset znamená celost stvořeného světa, devět je svět bez království, strom bez kořenu. Jedenáctou sefíru přidali asi někdy ve středověku (?), je to "Da'at", "Poznání" na prostředním sloupu, mezi a odlišnou od moudrosti (chochma) a od rozumu (bina), zcela proti původnímu textu. (Prý je obrazem Boha, tedy Idolem, který nahrazuje Korunu, která v tom stromu symbolizuje Boha?)

Obrázek
Toto "Poznání" se odkazuje na Gn2:17 "A ze stromu toho poznání (ha Daat) dobrého a zlého nebudeš jíst z něj, neboť v den tvého jedení z něj smrtí budeš usmrcen.", v Gn3:3 se uvádí, že je ten strom uprostřed zahrady, jako je sefira Da'at uprostřed kabbalistického stromu. Tedy přidání této jedenácté sefíry je proti původní kabbale v Sefer Jecira, a její přidání je dílo Ďábelského Hada...

(Jen poznámka na okraj "not nine and not eleven" je jeden z důvodů, proč kabbalisté použili datum jedenáctého září... Věří snad ještě někdo té konspirační teorii o "ručníkářích", co zrovna na shmitah unesli dopravní letadla a létali s nimi v nadlidských pilotních výkonech, a o jasnovidnosti všech těch, co o té události věděli předem? Mimo jiné tím pomohli rabbi Dov Zakheimovi, účetnímu v Pentagonu a CEO ve firmě na dálková ovládání Boeingů, zamést manko $2e12 (dva tisíce miliard dolarů), ohlášené den před těmi útoky - no fakt z pekla štěstí měl ten chlap, že...? No, ještě že jim pak Čertov (šéf FBI) a Hellerstein (místní soudce) tak dobře zametli evidenci... "Devět Jedenáct" je znakem Ďábelské Kabbaly, jakožto negace deseti sefirot v Sefer Jecira...)

Celosvětově rozšířená organizace Chabad Lubavitch odvozuje svůj název ze zkratky "Chochmah, Binah, Daat", a tedy se svým názvem odkazuje na Ďábelskou Kabbalu. Pochází původně z Běloruska a ve slovanských jazycích její název znamená "Chabá Láska" (Feeble Love, Lacking Love), založil ji rabín Shneur Zalman of Liadi - jméno je to z jazyka jiddish, "shneur" znamená "dvě světla", "zalman" znamená nejspíš "bezectný, opovrhující, hanobící" (worthless, vile, reviling, ale prý to je od slova "Salomon"), Liady je z ruštiny Ляды od slova "ležet ladem", krajina zarostlá křovím, nebo vyrubaný a vypálený les ("wasteland; uninhabited, abandoned or uncultivated area"), a pokračovali ve Strašelje (Scaring place)... Jen pro zajímavost, ten zakládající rabín se prý modlil tak, že bušil pěstí do zdi, až mu z ní tekla krev... Zvláštní... (Možná i podle něj se dnes modlí židé u zdi nářků tak, že naznačují soulož s shekhinou? Nevím...) A sice ve svém ústředním spisu Tanya (jméno je nejspíš aramejská zkomolenina slova "drak, najmutí, nebo opak, opozice"!) píše, že narozdíl od nás lidí, co máme jen zvířecí duši, tak židé mají zároveň zvířecí a božskou duši, ale místo toho všechno nebo velká většina toho, co rabíni říkají, je pravým opakem pravdy. (jen abych vyloučil, v jakém smyslu myslím ten opak: mají ďábelskou duši, rozhodně bych ale netvrdil, že mají jen zvířecí duši... Kde tihle rabíni používají slovo Bůh, píší jej důsledně G-d, tedy Ho vždy z nenávisti vizuálně přeškrtnou, nebo je to mínus-Bůh? Oni by sice asi tvrdili, že ho takhle přeškrtnou z úcty, ale pravý opak toho, co rabíni říkají, je většinou pravdivější...)

Chabad se zřejmě především zabývá a usiluje o uvedení v realitu těch nejďábelštějších částí (8.11) Maimonidese (bod 64) a Talmudu (Sanhedrin 56b, str. 252 dole), a korunou všech židovských lží, že prý Noahide laws (page 9, zákony synů Noe - str. 2 dole) pocházejí z Tóry z verše Gn2:16 ... (pro ty, kdo by to chtěli rozporovat - je naprosto evidentní, že v tomto verši Gn2:16 nejsou uvedeny zákony, nařizující trest smrti pro všechny křesťany a pro hedonistické materialisty, je to tedy zcela evidentní Lež, od Talmudu až po Youtube, a je to zřejmě ta nejevidentnější a v možných důsledcích nejnebezpečnější lež Talmudistů...)

-----
Já ale "Poznání" radši než od Hada odvozuji od věty J8:32 :
Poznáte Pravdu a Pravda vás osvobodí...
γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας

Uživatelský avatar
P.A.Semi
snažím se trochu psát
snažím se trochu psát
Příspěvky: 18
Registrován: 08 led 2020, 11:47
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Obdrženo poděkování:
Kontaktovat uživatele:

Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Příspěvekod P.A.Semi » 08 led 2020, 20:35

Druhá hlavní teze Sefer Jecira - že hebrejská abeceda má dvacet dva písmen, skrze něž je prý vše stvořeno:
Sefer Jecira 3:1 píše:Tři matky ש״מ״א - jejich usnesení dlaň čistoty a dlaň dodržování (~očekávání, ~naděje)
a jazyk ustanovení je podmaňující (~způsobující ohnutí) příjmení (~společníků, ~základů).
Tři matky ש״מ״א jsou tajemství velké, zázračné a zakrývající a zapečetěné v šesti pečetích (~prstenech)
a vyšly z nich světlo (~vzduch?) a vody a oheň
a z nich byly zrozeni otcové a z otců potomci (~generace).

Three mothers ש״מ״א - their decree palm of purity and palm of adherence (~awaiting, ~hope)
and language of enactment is subdueing (~causing to bow) surnames (~companions, ~roots)
Three mothers ש״מ״א are big marvellous secret and covering and sealed in six seals (~rings)
and out of them came light (~air?) and waters and fire
and from them were borned fathers and from fathers descendants (~generations).

(Můj doslovný překlad. Viz též anglický překlad v PDF v odkazu nahoře...)

Již kdysi při čtení tohoto textu mi to bylo jasné - tři "matky" (ale až dnes vím, že "matky" je spíš ve významu "pravdy, jistoty") jsou: א alef jako אל - Bůh, מ mem jako משיח - Mesiáš, tedy Ježíš Kristus, a ש šin שכינה‎ - Šechína, tedy Duch Svatý. Velmi evidentní svědectví o Trojici, které je v samém základu Kabbaly... Když jsem to ale zmínil zdejšímu "rabínovi", velmi se rozčiloval a tvrdil, že to není pravda... Inu, bylo to zapečetěné tajemství, že tomu ani rabíni nerozuměli, nebo spíš nechtěli rozumět... (Jako slovo ta tři písmena dohromady dávají אמש - dříve nebo budu cítit)

Dalších sedm písmen v druhé úrovni - בגד כפרת - dávají dohromady slovo: "oděv očist" (~odčinění) nebo "zrada očist" ("treason of atonements", or "garment of atonements").

Nakonec deset písmen, dohromady 22, tedy ne 23... Dvacet dva písmen hebrejské abecedy, jejichž pořadí je zakódováno alespoň na pěti místech Starého Zákona, zejména asi v knize Pláč (Lamentation), kde v první, druhé a čtvrté sloce začínají verše postupně písmeny abecedy, ve třetí sloce je každé písmeno třikrát, aby bylo zřejmé, že to není omyl ale záměr, a v poslední páté sloce je na tomto místě v začátcích veršů ukrytá věta: זנים עם אעב ענש בז שנעע אל הך "Modloslužby (~smilstva) lidu zakryji (~zatemním) trestem, drancování Babylonem, Bůh udeřil.", kde ji takto ukryli před cenzory jako svědectví nebo proroctví v době Babylonského zajetí... (Není tam slovo "Babylon", je tam obrazec nebo hieroglyph שנעע "dvě řeky", "Shinar" znamenalo tehdy Babylon...)

Ovšem někdy až kolem začátku našeho letopočtu rabíni přidali 23. písmeno, reverzní nun. Není jisté, kdy se tam objevilo, při překladu septuaginty tam ještě nebylo, ale v době Talmudu (135 AD) tam již bylo. Je použité velmi zřídka, jen devětkrát v celém Starém Zákonu, a je jím po straně vedle textu označen Holokaust, nutnost spálit šest milionů jako oběť nebo trest pro návrat do jejich země zaslíbené - proto tak úpěnlivě trvají na tomto magickém číslu, nehledě na fakta... (to jestli mi chcete vyčítat nebou soudit - já tu to číslo nerozporuji, jen tu objasňuji, odkud to číslo pochází a proč se jak houby po dešti objevovalo od začátku 20. století v tisku, nebo proč ho v NYT oznámili už v lednu 1945, ještě před tím, než množství židů v západních koncentračních táborech zemřeli na tyfus na jaře 1945, když selhalo zásobování, jako třeba ta nebohá Anna F., co napsala svůj deník kuličkovou propiskou, které se vyráběly až po válce...) K tomu je ale nutné zmínit, že oni nepoužívají termín Holokaust, používají שואה Shoah, což doslova znamená "podvod, faleš" (falsehood, vanity), a je to slovo třeba použité jako "falešné" v desateru: Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví ולא-תענה ברעך עד שוא ... Chucpe opravdu drzé, nebo spíš "kdo má uši slyš"...

Další biblický výskyt čísla 6e6 (šest milionů) v Zj13:18 byl ovšem při přepisování manuskriptů popleten a dnes je tam místo něj číslo 666...
Obrázek

Zj13:18 píše:Zde je moudrost: Kdo má rozum, ať spočte číslo té Šelmy. Je to počet lidí a jeho číslo je šest milionů.


Kolektivní Antikrist Jidáš již dávno vládne světu, není to žádná směšná feudální figurka, ale velmi mocný kolektiv, všichni mu slouží, a bez sklánění před tímhle číslem jeho Kultu se nesmí prodávat ani kupovat ideje, a to ani zadarmo...

K tomu jen vysvětlení, že ציון "Zion" doslova znamená "Šelma", od slova ציי Zii - "wild beast, desert-dweller, crier, yelper". A k tomu další vysvětlení, že světovládci v London City, Rothschild a spol, mají ve znaku a na každém rohu dvoumetrovou sochu Draka...

Uživatelský avatar
P.A.Semi
snažím se trochu psát
snažím se trochu psát
Příspěvky: 18
Registrován: 08 led 2020, 11:47
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Obdrženo poděkování:
Kontaktovat uživatele:

Re: Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Příspěvekod P.A.Semi » 08 led 2020, 21:06

Dodatek:

(Omlouvám se, pokud jsem vám tím způsobil nějaké problémy, když jsem sem nepozván přišel s tímhle. Leckdo se Pravdy bojí, někdo ji i nenávidí...
Co se mě týče, můžete to tu třeba smazat, nebo si to v klidu přečtěte. Když jsem při registraci zmiňoval, že jsem shaman, možná jsem to měl specifikovat, že jsem dnes spíš cyber-shaman, a jen jsem tu ten text prohodil do Archive.org do Kalifornie, kdybyste mě třeba chtěli soudit nebo tak něco... Jsem zvyklý, že mě občas ve fórech mažou, jako nedávno Lefébvristická sekta (říkají si traditional catholics), co se sice vytahovali dost otevřeným anti-semitismem i nadáváním na Františka, který podle mě slouží jako drobný podržtaška Luciferiánským plánům, ale pod záminkou, že jsem Husita, mě velmi rychle smazali... Nebo podvod a past s názvem "Comittee for Open Discussion Of Holocaust" (Codoh forum), chlubili se "intellectual freedom" a "open discussion", ale jen tam čekali, až to někdo přinese... Tam mě moderátor brzy zablokoval a pak celý ten seriál schoval před neregistrovanými čtenáři, aby si místní registrovaní nevšimli, že to zmizelo, ale lidi "z ulice" aby to nenašli... Bojí se pravdy "jak čert kříže", jak se říká...

Je to jen iluze, že je tu dnes "Svoboda Slova" - to jen když ani nevíte, o čem se nesmí mluvit...)

Nicméně vám děkuji za prostor, který jste mi tu dali...

Uživatelský avatar
zebyja
mě už nikdo nezastaví
mě už nikdo nezastaví
Příspěvky: 470
Registrován: 02 kvě 2013, 15:47
pohlaví: Muž
Poděkoval(a): 30×
Obdrženo poděkování: 114×

Re: Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Příspěvekod zebyja » 08 led 2020, 22:13

Achjoo, zprvu jsem se těšil, že si přečtu něco o kabale od někoho kdo tomu opravdu rozumí (a netvrdím, že Ty ne) a dočetl jsem se o mnohých konspiracích a netvrdím, že jsou ty konspirace nepravdivé; Jen mě to asi prostě a jednoduše nezajímá.

Nezajímá mě to asi proto, že je mi to k ničemu; ať už je to jak chce.

Vypadá to, že by jsi opravdu mohl být dobře vzdělán v kabale. Pokud napíšeš něco o kabale a vynecháš z toho politiku a podobné komentáře každého jedince jen matoucí věci; moc rád si to přečtu.

V textu jsi zmínil pravé pořadí písmen definované ve slokách knihy Lamentation. Mohl by jsi to pořadí zde napsat?

Moc rád se také dozvím další věci, zabýval jsi se například trojverším v genesis (kde Mojžíš rozděluje moře), ze které jsou odvozeny jména Merkurských géniů?
Inteligentní člověk umí řešit problémy, genius jim umí předcházet..
_________________________________________________________
legenda pro mé příspěvky: offTopic, dodatek, předmět zprávy

Uživatelský avatar
P.A.Semi
snažím se trochu psát
snažím se trochu psát
Příspěvky: 18
Registrován: 08 led 2020, 11:47
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Obdrženo poděkování:
Kontaktovat uživatele:

Re: Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Příspěvekod P.A.Semi » 09 led 2020, 01:22

Korektury:
  • "and cause to sit Creator open it's foundation" má být "and cause to sit Creator upon it's foundation"
  • "a z nich byly zrozeni otcové a z otců potomci (~generace)." má být "a z nich byli zrozeni otcové a z otců potomci (~generace)."
  • "vyčítat nebou soudit" má být "vyčítat nebo soudit"
    (obvykle bývám preciznější, asi jsem příliš spěchal...)
-----

Poznámky:
zebyja píše:Mohl by jsi to pořadí zde napsat?

Děkuji za projevený zájem...

Ohledně písmen hebrejské a dalších abeced:
Když si ve windows spustíte program charmap, najdete tam hebrejská písmena ve správném pořadí - zde zprava doleva: אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת a k tomu mají některá písmena jiný tvar na konci slova: ךםןףץ
alef א 1 (vůl, učitel, vůdce)
beth 2 ב (dům)
gimmel 3 ג (velbloud, odměna)
daleth 4 ד (dveře, chudina)
he 5 ה (hle, běda)
wav 6 ו (hák)
zajin 7 ז (nakrmený?)
cheth 8 ח (strach?)
teth 9 ט (půst, hlad)
iod 10 י (milující?, ruka, síla)
kaf 20 כ (dlaň, dutý)
lamed 30 ל (učit, učení, -- od toho je Talmud "učení")
mem 40 מ (voda)
nun 50 נ (věčnost, potomstvo, pokračování)
samek 60 ס (spoléhat se)
ain 70 ע (oko, pramen)
peh 80 פ (zde, ústa, konec)
cade 90 צ (strana, účel?, číhat??)
qof 100 ק (opice?, zahustit?, ztuhnout?)
resh 200 ר (hlava, nuzný?, chudoba?)
shin 300 ש (zub?, naostřit?, ukázat?, moč?)
taw 400 ת (značka, touha?, limit?, hranice?)

Nevím přesně, jaké významy těch písmen jsou běžně ustálené, tyhle jsem našel ve slovníku... Začátek dává náznak věty...

Ty číslovky je užitečné vědět, když třeba hledáte verš v hebrejském originálu, protože takhle číslují kapitoly nebo listy textu, nepoužívají arabské číslice...

Je zajímavé, že první kapitola knihy Pláč má prohozené Pe a Ain... Kdyby to bylo jako slovo, mohlo by to být פעה "to scream, cry out"...? Nevím jistě...

Řecká abeceda začíná ΑΒΓΔ alpha, beta, gamma, delta. Ty názvy písmen nic neznamenají, kromě toho, že jsou trans-literované z hebrejštiny, kde mají konkrétní běžně používané významy "alef, beth, gimmel, daleth". (ale je možné, že to obojí pochází mezitím z féničtiny? Tu neznám)

Setkal jsem se s názorem, že písmo pochází od slovanů z Cyrilice, a ti ji prý přinesli do Fénicie a odtud Hebrejům. Není to pravda a lze to dokázat: cyrilice začíná АБВГД abvgd podle řečtiny - ale jedině z hebrejštiny se ví, že beth je někdy B a někdy V, proto jsou ta písmena takhle vedle sebe, a proto ruské В "v" vypadá jako řecká Β "beta", protože to je stejné hebrejské písmeno "beth"... (to je taková "lingvistická archeologie"...)

-----
zebyja píše:že si přečtu něco o kabale ... a dočetl jsem se o mnohých konspiracích ...


Zde jsem to ale skutečně psal především kvůli tomu, abych ukázal, jak Chabad tu Kabbalu zdeformoval a že to je Ďábelská Sekta... (a to nejen kvůli tomuhle jejich Daat! To to jen potvrzuje Symbolicky...)

A co tedy myslíte, že je Kabbala, než Konspirace? Qabbalah קבלה je něco přijatého, ve smyslu přijaté tajné učení, nebo je to beranidlo nebo něco v popředí útoku... Oni tvrdí, že mají "ústní tóru" už od Mojžíše, ale je to Lež, i ve starém zákoně se píše na dvou různých místech (2K22 a Neh7), že to s překvapením našli třeba po století vyhnání do Babylonu... Ve skutečnosti ovšem celou úvodní část Bible od Genesis až do Králů a Chronicles, ale bez Leviticus, napsali Jeremiášové v Babylonu (jak vyplývá z konce 2K25 a Jer52), je to psané stejným jazykem a se stejným záměrem skrývat významy ve jménech, a je to odlišné od celého zbytku, a není to Historie, je to Podobenství o svržení zlé nadvlády, psané jako "jinotaj", aby to uniklo cenzuře těch Babyloňanů...

Takže jako byste se chtěl dozvědět o tajných přijatých učeních, případně o různém zakrývacím zmatku a falešných mystických pohádkách (třeba o vrstvách vesmíru až k "ein sof" nekonečnu), případně o božské duši židů ve srovnání s vaší méně než zvířecí (fuj!), ale hlavně žádné reálné konspirace? To nějak nedává smysl, nemyslíte...?

Víte, dnes je především problém, že oni plánují a radí se a konspirují, a všichni ostatní spí, ignorují (a tedy jsou ignoranti), a když se někde něco provalí, tak se na to nalepí flastr (náplast,záplata) "Konspirační teorie", což je taková magická formule, která vyjadřuje a způsobuje: "nemyslete! nekoukejte! nevěřte evidentnímu!"...

Tuhle nálepku "Konspirační teorie" vymyslelo CIA, když se lid začal šťourat ve vraždě Kennedyho, protože jaksi nechtěli věřit evidentnímu nesmyslu "magic bullet theory", že jednou kulkou způsobil jeden střelec sedm vstupních a výstupních zranění ve dvou lidech, až mu ta hlava poskočila na videu tam a pak zase zpátky... (Pak tu lebku pro jistotu při pitvě ukradli, ne nadarmo tu Kennedyho magickou vraždu velmi pravděpodobně organizoval člen černomagického kultu 322, ale zájmů a zájemců tam bylo nepochybně víc...)

Celé to pak vypadá jako fotbalové utkání, kde jedno mužstvo si přihrává a hrají spolu, a to druhé je banda chaoticky pobíhajících hráčů, kteří nijak nespolupracují, a podle toho pak ten svět vypadá...

Tak mi tu ještě zkuste lepit tohle kouzlo "nemyslete! nekoukejte! ignorujte!" (konspirační teorie)...

Uváděl jsem odkazy na citáty z Talmudu (Sanhedrin 56b, str. 252 dole, a Sanhedrin 90a, str. 387 a "Epicurean" str. 389 - nemusíte ty jejich žvásty číst celé, tohle jsem vám vybral reprezentativní a důležitou ukázku, že nás musí popravit), na Maimonidese (aby bylo jasné, že tím "min" myslí křesťany... Maimonides je asi největší autorita dnešního judaismu... A ovšem jakožto "Ben Mamon" to je podle mě doslova "Syn Ďábla", když Mamon je opakem Boha...), na video rabína z Youtube (viz v čase cca 1:55, koruna všech židovských lží, že to pochází z Tóry a proto je to zcela nediskutovatelné a neměnné). Co je na tom "teorie" ?

Ale zatím ještě ne, to až přijde ten jejich falešný "král mesiáš". Prý je na to potřeba rudá kráva, tak tu si vypěstovali v roce 2018 v srpnu, a až jí budou čtyři roky, tedy v 2022 v srpnu až v září na shmitah, tak ji jejich král mesiáš zařízne v ohavném černomagickém rituálu (tam viz bod 64 na konci, že zrovna tuhle bude vraždit "král mesiáš"), krev sedmkrát cákne ke svatyni a vždy si utře prst do té krávy, pak ji celou spálí, popel smíchají s vodou a tou se budou "očišťovat" po styku s mrtvolami. (Jestli je z krávy asi tak metrák popela, a do té vody stačí trocha, aby plaval na hladině, budou mít té vody na "očišťování" přehršel...) To si myslíte, že to je blbý vtip nebo dávno minulý středověk, ale tam jsou takoví, od rabínů až po Netanyahu, kteří to myslí zcela vážně... (Tady když máte magické fórum, ale zřejmě na tu dobrou magii, tak byste ale mohli pochopit, když někde vidíte evidentně černomagický rituál... Ale je na tom spíš podstatná ta informace s tím המלך המשיח "král mesiáš", že už se to chystají zanedlouho spouštět, celou historii se na to těší, mnou si ruce a zřejmě se pekelně chechtají... Víte, proč spousta hebrejských knih není pořádně přeložená do jiných jazyků, nebo se nedají sehnat?)

Jednou jsem viděl jeden podobný obrázek s nápisem "if only you knew, how bad things really are"
Obrázek
Pak jsem se ale dozvěděl, o čem tam mluví, a říkám si: "if only you knew, how bad things really are..."

Což byste si přečetli leckde... Ale, víte, oni to soudruzi rabíni překroutili. Není tam "Idolatrie" a nebylo tím myšleno původně Křesťanství. Je tam עבודת כוכבים "avodot kokavim", doslova "služby hvězdám", té židovské a komunistické a islámské a NATO a dalším, ale pak to změnili nebo opravili na עבודה זרה "avodah zarah", doslova "cizí služba", oni myslí jako modloslužba cizím Bohům, ale já myslím, že to vyjadřuje to, co se tam píše, tedy zradu dvojté nebo cizí loyality... (V podstatě ten nabitý kanon otočili špatným směrem, tedy proti nám, ale ve skutečnosti měl mířit správně proti nim... Nejvyšší čas to celé zavrhnout a zřeknout se toho! )

(Kdyby vám připadalo, že Vás urážím? Ne, já to myslím zcela obecně, tenhle názor a zaslepení "Konspirační teorie" má dnes bohužel velmi mnoho lidí... Dlouhodobá a celkem úspěšná snaha protistrany přinesla tohle ovoce... Zde je to pak spíš moje snaha vám mazat oči blátem (J9), hodně ošklivým ale pokud možno pravdivým blátem, abyste konečně prohlédli...)

Uživatelský avatar
P.A.Semi
snažím se trochu psát
snažím se trochu psát
Příspěvky: 18
Registrován: 08 led 2020, 11:47
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Obdrženo poděkování:
Kontaktovat uživatele:

Další poznámky nejen o kabbale...

Příspěvekod P.A.Semi » 09 led 2020, 04:33

zebyja píše:... zabýval jsi se například trojverším v genesis (kde Mojžíš rozděluje moře), ze které jsou odvozeny jména Merkurských géniů?


To jsem kdysi četl - někde tam jsou jména 72 andělů, ale už nevím... Asi to bude spíš Exodus než Genesis, přechod přes moře Naplnění ים-סוף je v Ex14...
(mám tu asi tak krychlový metr knih v krabicích, z nichž větší polovina je z "neviditelného" Dobrého Knihkupectví, a které jsem alespoň prolistoval, něco přečetl, ale už to tu dlouho leží v krabicích a dnes čtu spíš PDF na obrazovce... Rozhodně se v počítači lépe hledá než v papírových knihách, když víte co, hledáte, jenže zase jsou věci, co v digitální podobě nejsou, třeba leckteré Legendy a Proroctví, třeba nemůžu nikde online najít to s černým kohoutem, co má prý přejít po Karlově mostě, a ve svém krychlovém metru knih to nenajdu...)

Jména 72 andělů uvádí třeba Jan Kefer v knize "Theurgie magické evokace", ale neuvádí, odkud je má... Odkazuje se na Eliphase Leviho, ale tím tu teď listovat nebudu... Myslel jsem, že to jsou ty samé, ale podle hebrejských nápisů na těch pečetích nejdou v Bibli najít...
Tehdy mi to tak nepřipadalo, ale dnes vidím, že hned v úvodu má částečně nepravdivou demagogii nebo nesprávné domněnky a dál tak různě, něco je správně, něco nejsem schopen posoudit... Ale něco hledat v papírové knize je zdlouhavé... A některá ta jména, co uvádí, jsou podezřelá, třeba poslední Mumjah nebo první Vehuvjah (ten má navíc tu "pečeť" evidentně špatnou), což mi tenkrát nepřipadalo, když jsem hebrejsky neuměl...

-----
Ta kniha Exodus není Historie, je to Proroctví nebo Návod. Židé nikdy nebyli v Egyptě, to my jsme teď v Tísních. Třeba jedna drobná ale dost zásadní chyba v překladech je v Ex1:13, kde správně je: "A sloužily Tísně (~Ztísnění, =Micráim) synům Israele v krutosti.", ale rabíni tam přidali tečku pod písmeno, co tam v původním souhláskovém znění nebyla, a otočili ten význam naopak jako "způsobily sloužit" místo "sloužily", asi jim to tak tehdy připadalo logičtější, ale realita je jiná... Aspoň, že to zachovali v původním souhláskovém znění správně a nedoplňovali to tam souhláskou...

Žáby (nebo spíš "brzká poznání"?) už byly, když jsme pomohli porazit H.Clinton, tzv. "mouchy" nebo spíš "směsice" nebo spíš Arabové! už sem přišli, pak nastoupili Úředníci (Byrokracie, Deep State, ale v překladech je použito "komáři"), "zrada" nebo "skrývání" nebo "Kobylky" (genetický jed - Zj9:19) už/ještě jsou také tady, a už se začala zvedat Informační Temnota Cenzury a ještě to asi zhoustne... Dost možná již brzy dojde na Prvorozené Faraonovy, kterými jsou židé - nejsou-liž oni "prvorození" západní spirituality, kteří se oddávají mínus-Bohu na Zemi místo Bohu na Nebi?! A brání nám jít do země zaslíbené svobody... (Ale nevím, jestli to přiřazení je správné, jen si myslím, že ta kniha Exodus není žádná Historie, a rozhodně ne doslova, jak vám to přeložili, takže je to spíš podobenství, a teď mám dojem, že ho vidím být naplňováno. Jenže čekat na Boží Los nebo Deux ex machina zásah shůry už se jednou nevyplatilo, v knize Ester, jak tehdy Mordechai povraždil Peršany, dodnes to slaví jako Purim... Ta kniha Ester ovšem prý také není reálná historie, ale varování... A prý je zajímavá i tím, že tam snad jako v jediné v Bibli není vůbec zmíněn Bůh?? To na nás si zas brousí zuby dnešní pohrobci jiného Mordechaje, celým jménem - Karl Mordechai Levi Marx... Nevím, jestli to souvisí, spíš to je podobnost skoro náhodná...)

Je to samozřejmě jen Moje Domněnka, že nejen Zjevení, ale i Exodus nebo Genesis jsou Proroctví a ne Historie. Ale ona ta hebrejská slova mají vždy spoustu různých významů, a oni vám to přeložili v kontextu Antických pastevců, ale lze to přeložit i v Moderním Kontextu, a pak teprve vyvstane skutečný význam těch Knih... Bylo to dlouho zapečetěné nepochopením, ani jste nevěděli, co si sem s sebou cestou Civilizací nesete...

עת עליהכם בא ואחיכם חכהוכם בישראלכם ויהודים עמדי הנה בכרי פרעה
(Time of your Aliyah came and your brothers await you in your Israel, jews staying here are firstborn of Pharaoh!) (viz)
(k tomu vysvětlení - to se týká následovníků barbarského a vražedného kultu Judaismus, není to myšleno nijak rasově, stejně jsou dnešní židé jen konvertité z Khazarie a od Slovanů, a třeba po Bílé Hoře tam u nás konvertovala spousta protestantů, protože měli větší svobodu za katolické totality... A zlého Kultu by mělo jít se zříct a žít jako normální občané zemí, ve kterých žijí, u nás v Čechách to šlo celkem dobře... Třeba si leckdo z nich i na Západě nyní vzpomene, že vlastně ani žádný "Žid" není, že tam jeho předkové jen konvertovali...)

Je jedna pěkná alternativní legenda o Třech Králích (Selma Lagerlof, Studna Mudrců), ve které jeden z těch králů po návštěvě Ježíše zkrásní, jeden se vyléčí, a jeden omládne. Ona už to tam dál nerozebírá, ale já to vím: Ten, který zkrásní, je křesťanské Rusko, protože poznáte, jak jste mu křivdili, ten, který se vyléčí, je Amerika, protože prozře a pozná tu Hydru, která je tam sužuje, a ten, který omládne, jsou dnešní Židé, protože ti nemají víc než 1200 let historie od Khazarie, žádných 3500 let, jak se domnívali - a hle, jak jsou nyní "mladí"... (podrobněji viz DL517 a DL518)

To mi říkáte - "žádnou politiku do mystiky", ale jak chcete poznat, co leckteré ty legendy prorokovaly, aniž byste to vztáhli na skutečný svět?

A k tomu další odhalení - Esau znamená "Pracující" nebo "Pracovali", je "hrubý" nebo "bouřlivý" ale ne "chlupatý", muž pole a lovu, a jsme to my všichni pracující lidé, ale Jákob znamená "zrádný náhradník", oligarcha, muž jemný bydlící ve stanech. Už možná brzy se naplní požehnání i pro nás Gn27:39-40 : "... hle síla té země bude tvé obydlí a z rosy (~a svrhávající) těch nebes (~ta nebesa) zvrchu. A na svém meči přežiješ a svému bratru budeš sloužit a bude, jako což svrhneš a rozlomíš jeho jho z nad šíje své.", jak věřím...

Uživatelský avatar
zebyja
mě už nikdo nezastaví
mě už nikdo nezastaví
Příspěvky: 470
Registrován: 02 kvě 2013, 15:47
pohlaví: Muž
Poděkoval(a): 30×
Obdrženo poděkování: 114×

Re: Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Příspěvekod zebyja » 09 led 2020, 11:19

Díky za písmena. To s tím peh a ain je zajímavé, tušil jsem že tam budou nějaká prohozená, proto že mi některé analýzy číselně trochu neseděli. Měl jsem ale malý vzorek dat, abych určil, které. Musím se na to zase znovu mrknout s prohozenými ain, peh.

Promiň, netušil jsem, že je pro Tebe kospirace sprosté slovo. Nechtěl jsem Tě urazit. Mě to tak připadá, proto že si argumenty nechci ověřovat, nemám v tom zájem; je mi jedno, zda jde o konspiraci nebo pravdu. Klidně se v politice a ve srovnávání s dnešním světem hrabej. Nic proti tomu nemám. Pravda, očividně si zapálený a nejspíš i dost inteligentní a přijde mi to u Tebe trochu škoda; mohl by jsi to věnovat poznání sebe, či kosmu, namísto pomíjivého světa. Ale je to Tvá věc.

Zabíval jsi se někdy žalmy? Přijde mi, že je v nich systém, ale nevidím ho.

Znáš ještě nějaké skryté zprávy, které by napovídali o různých použitých technikách kódování informací, které by mi mohli pomoci pochopit duchovní rovinu?
Inteligentní člověk umí řešit problémy, genius jim umí předcházet..
_________________________________________________________
legenda pro mé příspěvky: offTopic, dodatek, předmět zprávy

Uživatelský avatar
P.A.Semi
snažím se trochu psát
snažím se trochu psát
Příspěvky: 18
Registrován: 08 led 2020, 11:47
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Obdrženo poděkování:
Kontaktovat uživatele:

Re: Sefer Jecira - a další kabbala...

Příspěvekod P.A.Semi » 09 led 2020, 13:27

Děkuji, že jste mi to zatím nesmazali...

(Omlouvám se za výřečnost... Ty šedé části můžete přeskakovat... On je to také filtr na ty, kdo jsou líní číst - báli jste se 451°F, že vám Totalita spálí Knihy, ale oni vám místo toho spálili schopnost číst delší texty než "pípání" (Tweety), a papírové knihy pak můžete klidně recyklovat, třeba z nich bude ještě dobrý toaletní papír a nezatížíte tím tolik CO2 uhlíkovou stopu... :vodnar:
Do angličtiny bude zatím stačit přeložit tu druhou a třetí část (o Sefer Jecira, Cha-bad a H-t nun), to povídání okolo až někdy časem...
Bolí mě hlava... O víkendu se tu stavila Vědma na Tři Krále, a když jsem se zmínil, že píšu dopis Ajatoláhovi, nařkla mě z černé magie, a poštvala na mě sousedku bylinářku, která mě další den jedním hrnkem "čaje" poslala z Americké do Iránské časové zóny, když normálně žiju v Americké časové zóně a chodím spát ráno, tak po tom hrnku čaje jsem lehnul a usnul v devět večer, ale zase jsem to přetočil nazpátek, mám ale trochu jet-lag... (Často se kolem mě děje "Tříska a Trám", "TaT" je π pi a v něm α alpha... To moje πα je kromě mých iniciál ještě odkaz na πιστος και αληθινος...) V noci na včera se tu asi ve čtyři ráno stavil cikán žebrat, moc nedostal, něco přeci, ráno jsem na zápraží našel položenou plastovou figurku bojovníka s palcátem a se štítem s dvojtým křížem, ale tu poznámku o kabale, deset a ne devět a ne jedenáct a daath jsem si napsal už předtím, stejně bych to psal i nebýt té figurky... Ani nevím, jestli mi ho poslali andělé, nebo ti, co ze spisu vědí, že zrovna on mi už třikrát ukradl kolo, ale to poslední vrátil a přišel se omluvit a zase žebrá dál... Taky mi podal ruku jako na usmířenou, a až pak mi řekl, že je marod... To se mi stává často, že mi někdo podá ruku a já to další den odstonám, zejména Pražáky, asi mají imunitu na něco, co tady na horách není... Nebo jsem prostě včera moc četl a psal... Asi bych tohle povídání vynechal, ale zrovna v "magickém" fóru to není až tolik nadbytečné...)


Nedávno jsem někde žertoval, že když někdo zmíní "Košer Kabala", že z toho není jasné, jestli tím myslí כשר קבלה "Košer Qabbalah" (přijatelné/čisté H3787 přijaté učení H6905), nebo jestli myslí קשר כבלה "Qošer Kabbalah" (spoutávající/konspirující H7194 spoutání/pouta H3525), protože v hebrejštině se košer "přijatelné" vyslovuje asi skoro stejně jako qošer "konspirující" (hebrejskou výslovnost neznám, umím jen číst a psát podle učebnic a slovníků a podle překladu Bible, možná to Q a K vyslovují jinak? Když jsem zdejšímu "rabínovi od Husitů" zmínil, že překládám Bibli, promluvil na mě větu plynou hebrejštinou, zarazil jsem se, odpověděl, že mluvenému tomu nerozumím, a už jsem mu radši neřekl nic... A ovšem velmi se rozčiloval, že o něm píšu jako "rabín od Husitů", zřejmě má v úctě rabíny a myslel, že si tu poctu nezaslouží, já to naopak myslel jako poněkud urážku, ale spíš myšlenou žertem... To si tak člověk všimne, když při mši žehná dvojtou šestkou a má poněkud obrácený důraz na starý zákon než na nový, než je obvyklé, a když si pak přečtu, že překládá talmud, je to jasné... Pokud jste církev, je to fajn farář a dobrý člověk - nevyhazujte ho, prosím, a pokud jste židé, dělá tu skrytou diverzi a zrušil Velký Pátek a nahradil ho Sederem, a ten překlad talmudu bude zřejmě dost "nevinně vypadající", stejně tam v tom originálu má jen ty nevinnější z knih talmudu - nevražděte ho, prosím... To jsem předtím nevěděl, když jsem to v žertu psal, že za takovou konverzi ke křesťanství nebo překlady ""svatých"" knih mají u židů vyměřený trest smrti... Nejspíš proto, aby to nikdo neprozradil, co tam je za ""perly"" schované tu a tam v blátě...)...

-----
Jen poznámka k tomu Keferovi, co jsem zmiňoval včera - "demagogie" na začátku je, že je ten úvod nereálně optimistický, a že maluje čerta na růžovo. (Ale možná, kdyby to popsal v celé ošklivosti, tak k tomu nikoho nepřivede a užitek žádný, tak možná to je nakonec dobře, že to bylo napsané, jak to bylo...?) Pravidla exorcismu nebo očišťování tam má správná. Ale ta jména, co tam uvádí, nejsou andělská, některá jsou dost démonická a některá prostě popletená, ale nemyslím, že by to bylo škodlivé... A těžko říct, jestli to věděl, nebo to jen naivně odněkud opsal...? (Myslím, že zdejším Antroposofům stačí na ochranu Michael a možná Metatron? - nevím jistě, to ostatní je asi zbytečně komplikované, a s tím Michaelem to rozhodně nespletou, že by omylem vzývali něco nedobrého...)

-----
Když už jsem se tu pohoršoval nad špatnou kabbalou (čímž myslím qabbalah), měl bych to rozvést, aby to bylo lépe opodstatněné...

Kromě třeba recenze Talmudu a Zoharu (archiv), zmiňující leckteré ohavnosti téhle Kabbaly, (které jsem všechny neověřoval, ale některé tam jsou, ale to nejhorší, "Noahide laws", tam nezmiňují), lze zmínit další takové "perly" z Kabbaly...

Jak farář Dekert v knize Může být katolík anti-semitou před více než stoletím (tedy ještě před Marxismem v Rusku a před neo-marxismem Frankfurstké školy, viz DL540) zmiňuje:
farář Dekert píše:23. Podle učení Talmudu jsou duše Židů stvořeny Bohem, jsou součástí jeho podstaty. Duše všech ostatních lidí pocházejí od dábla, jsou tedy jako duše zvířecí – všichni Nežidé jsou jen sémě zvířat! Tyto zásady jsou vštepovány židovským dětem; nevysvětlují se tím snad charakterové zvláštnosti mnoha našich židovských spoluobčanů, jejich pýcha a arogance? – Budoucí mesiáš navrátí Židům vládu nad světem, všechny národy jim budou sloužit a všechna království se jim
podrobí. Židé budou přijímat dary od všech národů, jen od křesťanů ne. Všechny národy přijmou židovkou víru, pouze křesťané ne; ti budou vyhlazeni. ... Podle Talmudu je Bůh příčinou hříchu na Zemi; člověk je osudem předurčen k hříchu. ...
16. Věc je však ještě povážlivější, slyšíme-li, že se každý jednotlivý rabín těší u Židů božské autoritě, a také že jeho výroky jsou neomylné! ... Co tedy libovolný rabín říká, je slovo Boží !
17. Ale co když si rabíni protiřečí? Nic nevadí, je to přesto slovo Boží a nesmí se
mu odporovat. ... Jak se má v takových případech zachovat talmudský Žid, kterým učením se má řídit? – Jakým se mu zachce! Vždyť všechna ta učení jsou Boží, i když si odporují. Žid se tedy může rozhodnout pro to nebo ono, které se mu zdá být prospěšnější.

Nevím přesně, odkud tyhle teze o neomylnosti rabínů má, ale nevypadají nepravděpodobně...
K tomu je třeba dodat, že nejenom křesťany mají vyhubit, ale prý i hedonistické materialisty za Blasphemii, rouhání proti jejich Bohu...

Ve skutečnosti ovšem slovo rabína pochází vždy od ďábla a je většinou opakem pravdy. Židé už dávno světu vládnou, ale Mesiáš jim tu vládu odebere. A ve světě, který přichází, ("world to come", העולם הבא) nebudou žádní judaisté, ne že by je někdo vyhlazoval, ale zřeknou se toho zlého bludu... (Ostatně zřejmě ani většina normálních židů neví, jaké hady v černých kloboukách si tam hýčkají... Někdy žertuji, že někteří z nich mají pod tím kloboukem schované čertovské rohy, ale těžko to poznat, kteří...)

Tu frázi "World to Come" si můžete vyhledat třeba v Talmudu v knize Sanhedrin, začít můžete od strany 387. Nebo v Maimonidesovi v "Avodas Zarah" a jinde, oni se tím zabývají docela dost, jak celou historii očekávají ten "New World Order" a píšou, jak to bude fajn, až se zbaví vší Idolatrie včetně především křesťanství a křesťanů a všech nemorálních hříšníků...

Takový Maimonides by vám oprávněně leckomu připadl jako temný středověk, fuj ještě že je to dávno pryč, ale omyl, to je největší autorita talmudických židů a dodnes to vyučují, viz třeba hledání na internetu "daily rambam", a je pro ně naprosto "neomylný" a ani čárka se na tom nedá měnit... Jak jsem zdůvodňoval, ne nadarmo se jmenoval Ben Mamon, tedy Syn Ďábla, pokud považuji jméno Mamon za opak Boha... (akorát to v původní arabštině موسى بن ميمون poněkud zkomolili? arabsky neumím, je to clipboardem z wikipedie, a je to tu míněno urážka nebo připomínka židům, že to byl arab!)

Shabbatai Zvi a Jákob Frank - nedávno jsem to vysvětloval křesťanům, kteří mylně podporují LGBT.
P.A.Semi o podpoře LGBT píše:Kdyby vás zajímalo, odkud právě tenhle kvas farizeů pochází, tak viz třeba hledání Sabbatai Zvi Jakob Frank sin a ve zkratce třeba wiki/Frankism "his followers were obligated to transgress as many moral boundaries as possible"… Pak se to samozřejmě vyvíjelo dál různými cestami… To jen abyste lépe pochopili, do kterého společenství se tímhle snažíte (někteří z vás) vřadit… Z jakých kořenů tenhle strom vyrostl. Samozřejmě dnešní větve lgbtqp už tenhle kořen neznají, ale to neznamená, že k němu nepatří… Možná ale ve veřejné argumentaci je lépe vysvětlovat ten Marxismus a Rovnost špatného s dobrým… Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí.

Ani tam nezmiňuji, že to prý pochází snad z Lurianic Kabbala (tam viz str. 113, resp. 121 v PDF - podle mě se tak z 40-60% mýlí, třeba to, že by ta Lurianic Kabbala pocházela zrovna z Čech...)... A ovšem tenhle Shabbatai Zvi a jeho domnělá reinkarnace Jakob Frank jsou evidentně ďábelští, to sotva může být zřejmější, s tím bludem, že "čím víc a hůř hřeší, tím lépe"...
A jak v tom textu o GayPride pochodech píšu, je to Pochod všech zvrhlostí, snad každou tam najdete zastoupenou, a je to Ouroboros, had, který požírá svůj ocas - to zvrhlé LGBT čelo už začalo požírat ty naivní rodinky s dětmi (především asi v Anglii a v Kanadě, sem se to ale s Istanbulskou smlouvou už tlačí také), co na konci toho průvodu tlačí kočárky a nedochází jim, co tam svou přítomností zaštiťují...

Už výše jsem tu zmiňoval zakladatele té černo-kloboučnické sekty Cha-bad, Shneer Zalman a kabbalistické dílo Tanya - k tomu jsem se ještě nedostal podrobněji a našel jsem si to až včera...
Wikipedia on Shneer Zalman, Tanya píše:1. ... A Hasidic psychology of a Jew's two souls is investigated, the Divine soul and the Natural soul. The Divine soul is a true "part of God", a historic emphasis in Jewish thought, though based on earlier sources. ...
2. ... God is all, but all is not God. Two levels of God's Unity are both paradoxically true, based on the Kabbalistic doctrine of the Tzimtzum. In the "Lower Unity" all Creation is nullified to God. In the "Higher Unity", Creation is an acosmic illusion as only God truly exists. The apparent plurality in Creation is only an effect of the concealments of Divinity. The origin of everything is nullification within the Divine Unity. ...
3. ... It describes the mystical return that not only leads to forgiveness for the sins but can fully enable the repenting person to be elevated to a spiritual place that is higher than where they were before the sin. In Hasidism any spiritual descent is only a preparation for a higher ascent. ...

Bod 1. je Idolatrie, židé sami sebe zbožňují, přirovnávají se k Bohu. Pokud to není celé jen blud, tak ale židé mají kromě normální také Ďábelskou duši, rozhodně ne Božskou... Když se zamyslíte nad Kol Nidrei - kromě toho, co se tam skutečně říká, že žádný jejich slib není platný, a i kdyby to platilo jen o religiózních slibech Bohu, tak ale oni se tím staví do role Boha a sami sobě odpouštějí sliby, které Mu nechtěli nebo nemohli splnit... A ovšem z toho vyplývající různé nepravdivě-rasistické a nebezpečné citáty třeba rabína Ovadia Yosef (tam zejména viz bod 3) jsou dost známé...

Bod 2. je nebezpečný blud, ta "nulifikace světa"... Bůh nestvořil svět proto, aby ho takhle židi nulifikovali. A svět není iluze. Navíc se tím snaží přeměnit Boha na pan-teistické univerzální všechnonic...

Bod 3. nepřímo navádí k tomu, že je jedno, jestli a kolik hřeší, a proto mohou hřešit jak je libo, což je omyl, nebezpečný většinou ale ne vždy jen jim samým. Někde jinde jsem četl, že si židi takhle sami všechno předem odpustili, protože mají Božskou podstatu, tak prý nemohou hřešit, ani kdyby hřešili. Vede to pak přímo a nepřímo ke všem dekadencím tohoto světa, viz Cultural Marxism...

Jádrem bludu jménem Marxismus je "Rovnost". A to i rovnost špatného s dobrým, zvrhlého se zdravým, škodlivých s prospěšnými, atd... Rovnost znamená nulový rozdíl, ale my jsme jedineční, a nenechme se takhle anulovat do nicoty Rovnosti...! Ale v poslední době to ještě přitvrdili, a tvrdí nyní ještě horší Lež, že je lepší být škodlivý nebo méněcenný, než prospěšný, že je lepší být zvrhlý, než přímý... Ale ve skutečnosti Je Lepší být Lepší nebo se o to aspoň snažit, a nestyďme se za tuto snahu, styďme se spíš, že se to dosud nedaří tak dobře, jak by mohlo - což je prospěšnější pro osobní rozvoj... Nikdo není dokonalý, a každý může nebo měl by chtít být ještě lepší, než je... Pro křesťany - pokud si někdo myslí, že je Svatý, provinil by se Pýchou, i zanedbáním úsilí o zlepšení...
(Proč pletu Marxismus do textu o Kabbale? Inu, Karl Mordechaj Levi Marx se také někde inspiroval, a leccos na Marxismu je jen špatná Kabbala transformovaná pro Ateisty...)

-----
Ještě asi celkem dobrá Kabbala byl zakladatel Chasidismu, Baal Shem Tov, kromě poněkud pyšného jména "Pán Dobrého Jména", nebo "Majitel Dobrého Jména", zvlášť když rabíni říkají Bohu "ha-Shem" ("To Jméno"), když nechtějí vyslovovat Jeho jméno... Jeho základní princip Oddanost (dedication, adhesion) je asi celkem správný. Škoda, že část jeho díla Shneer Zalman spálil, takže se z toho nic přímo nedochovalo, jen co zapsali žáci, a ovšem oni si z něj nechali jen to Pyšné Jméno a celé to učení zavrhli, jak se píše ve wikipedii: "Besht himself is still the real center for the Hasidim; his teachings have almost sunk into oblivion."... Jenže i ten už tam měl zaseté tohle špatné semínko, že i hřešit s oddaností Bohu je prospěšné. Někdy snad ano, někdy ale ne, a to pak záleží, jak si to kdo vyloží...

Uživatelský avatar
P.A.Semi
snažím se trochu psát
snažím se trochu psát
Příspěvky: 18
Registrován: 08 led 2020, 11:47
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Obdrženo poděkování:
Kontaktovat uživatele:

Re: Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Příspěvekod P.A.Semi » 10 led 2020, 04:33

zebyja píše:Díky za písmena. To s tím peh a ain je zajímavé, tušil jsem že tam budou nějaká prohozená, proto že mi některé analýzy číselně trochu neseděly. Měl jsem ale malý vzorek dat, abych určil, které. Musím se na to zase znovu mrknout s prohozenými ain, peh.

Kdybyste potřeboval pomoct s nějakým zpracováním dat nebo textů, mohu pomoci, profesí jsem programátor... Na stránce bible.pialpha.cz mám porovnávací překlad bible, je tam i hebrejský originál, případně ho mohu dodat i ve verzi bez samohlásek, třeba pro analýzy... (Je tam zvlášť v databázi tabulka s hebrejským textem bez samohlásek pro vyhledávání...) Texty i slovníky jsou stažené z českého programu www.davar3.net, výborný program, ale já jsem to potřeboval takhle proložené mezi sebou, a původní domácí web-server tam měl funkci na editaci překladu. Má ten hebrejský text nevýhodu, že když jsou na jedné řádce dvě opravy qetiv-kere, tak jenom první z nich je v závorkách, ale ta další vypadá, že tam jsou dvě podobná slova vedle sebe, jedno z nich je tam navíc... Při překladu jsem tu v případě nejistoty konzultoval tištěnou hebrejskou Bibli, co jsem si koupil v 90-tých letech (je tam občas zajímavé formátování textu - třeba desatero je zapsané tak, že na konci řádku je vždycky "ne", a na začátku dalšího řádku je třeba "budeš smilnit", "budeš krást" atd, pak dlouhá mezera a zas na konci řádku další "ne"... asi aby se to nepletlo?), a někdy i Leningradský kodex v PDF (tam je třeba zajímavé, jak v knize Josue, kde jsou hranice země zaslíbené, kde ale ta Jména dávají jasný Význam, tak je text přes celou stránku vytvarován do slova "mlč!", to se jaksi v překladech ztratilo...), když to vypadalo, že některé písmeno špatně opsali - to když se podíváte, jak ten ručně psaný text vypadá, tak je spíš s podivem, jak přesně to opisovali, ale někdy se tam chybička vloudila, záměny podobných písmen atd...

Někdy je třeba zajímavé se podívat, když je tam nějaké vzácně se vyskytující slovo, kde jinde je použité, a který z proroků danou část do starého zákona zřejmě doplnil... Třeba začátek i konec knihy Deuteronomium pochází pravděpodobně z jiného zdroje, než ten prostředek, teď už si ale nepamatuji, k jakému zdroji jsem tehdy dospěl... Je zajímavé na tom srovnávacím překladu, kde se jména liší mezi řeckou Septuagintou a latinskou Vulgátou, tedy co změnili kolem přelomu letopočtu, a třeba kde se liší Kralická Bible od moderního překladu ČEP, a kde ČEP lépe odpovídá dnešnímu slovníku (což není vždy), že v těch případech to středověká anglická KJV má obdobně, jako středověká česká KB, a že se tedy mezitím nejspíš změnil slovník, čímž se posunul význam některých slov... Jenže na té staré hebrejštině je zajímavé, že ta slova jsou logicky odvoditelná, a lze pak usoudit, co které slovo nebo složené jméno znamená, i když je ve slovníku špatně...

Ale s nějakou číselnou analýzou nutno podotknout, že oni na to neměli počítače a nějaký složitý kód tam nemůžete čekat. Naopak třeba někteří rabíni (ukázku zrovna nemám, občas jsem to ale viděl) dělají někdy podvod s gematrií, že za nějaké slovo nahradí jiné slovo se stejnou číselnou hodnotou, úplně změní význam věty a tvrdí, že to tak je v pořádku, což tedy není...

zebyja píše:Promiň, netušil jsem, že je pro Tebe konspirace sprosté slovo. Nechtěl jsem Tě urazit. ...

To spíš já se omlouvám, nemyslel jsem to osobně. Jste tu reprezentativní čtenář a myslel jsem to velmi obecně, protože se setkávám dost často s tímhle jednoduchým odmítnutím, že všechno nesouhlasící s růžovými brýlemi, které vám nasadili, je jen bláznivá konspirační teorie, a už o tom pak nepřemýšlejí...

O tomhle obrázku zkuste chvíli uvažovat (postupně odspodu zleva) :
Obrázek
Většina lidí jsou ti vlevo, zaboření nosem do kytičkové zdi, růžové brýle. Třeba ti, co tu čtou např. zvedavec.org a podobné servery, nebo i tamní Editor, jsou na tom prostředním sloupečku a vidí devastaci světa, především asi morální.
I kdybych vám řekl, co bylo na tom horním panelu, než jsem to rozmlžil, stejně byste to zatím nepochopili, proč to tam je, a má to víc vysvětlení, více nebo méně "politicky nekorektních", a asi ani autor původního obrázku nevěděl, co všechno to znamená... (Pokud víte, kde se stahují obrázky s tímhle číslem, tak se můžete podívat, co tam původně bylo... Ti, co to vědí, už jsou obvykle poměrně redpilled, ale taky ještě ne dost... A ten chlap tam je sice zezadu, ale když víte, který to je obrázek, tak víte, kdo tam stojí...)

Tady to uvádím proto, že ti, co používají vážně termín "Konspirační teorie", jsou ti vlevo a houby vědí, jak to ve světě opravdu chodí, nebo to jsou šmejdi, kteří se snaží druhé zaslepovat touhle zlou nálepkou... (což Vy tady velmi pravděpodobně nejste, ti jsou leckde v Médiích a hlídají a cenzurují ve Wikipedii a leckde...)

Třeba s tou Wikipedií, je zajímavé, jak nehledě na veškerou dostupnou evidenci o opaku tam pořád ještě mají evidentní Lež v článku Jewish Bolshevism - "Jewish Bolshevism, also Judeo–Bolshevism, is an anti-communist and antisemitic canard, which alleges that the Jews were the originators of the Russian Revolution in 1917, and that they held primary power among the Bolsheviks who led the revolution. Similarly, the conspiracy theory of Jewish Communism alleges that Jews have dominated the Communist movements in the world, and is related to The Zionist Occupation Government conspiracy theory (ZOG), which alleges that Jews control world politics.". Porovnejte třeba s American Pravda: The Bolshevik Revolution and Its Aftermath, American Pravda: The Power of Organized Crime, s dobovým svědectvím anglického žurnalisty Robert Wilton, Russia's Agony (1918), nebo s dobovým svědectvím německého autora Křížová cesta Ruska, T. Winberg, nebo s krátkým článkem válečného zločince Winston Churchill z roku 1920, s knihou 200 years together - Solzhenitsyn na stránce Debate over the Jewish role in Communism, a mnoho další evidence... Komunistické hnutí od Karl Mordechai Levi Marx, přes Sověstké bolsheviky a Německou revoluci 1919, přes Frankfurt school až po současnost (třeba George Soros) je především agenda ateistických lieberálních židů... A všechny Americké války na Blízkém Východě, které nejsou nijak v zájmu USA ale především jsou v zájmu Izraele, jsou jasným svědectvím o tom, kdo tam tomu doopravdy vládne... Tzv. Neocons, kteří jsou všichni židé, jsou prý většinou potomci Trockistů, kteří v 60-tých letech převlékli kabáty z levice na pravici, a exportují svou "revoluci" z nejsilnějšího článku místo původně z nejslabšího... Trockisté byli v Sovětském svazu ti řezníci, zodpovědní za nejhorší teror proti Rusům, a jejich tezí byl vývoz "Revoluce" do celého světa, ale převládl nad nimi báťuška Stalin, který naopak obrátil ten sovětský komunismus dovnitř jako Národní, a ovšem ty nejhorší řezníky vyčistil před válkou v "Great Purge", čímž zachránil Rusko i Svět, protože by jinak velmi pravděpodobně zradili SSSR postupujícímu Hitlerovi, jak měli v plánu... Proto tolik Stalina dodnes nenávidí a svedli na něj i veškerá svá předchozí zvěrstva...

Tenhle odstavec s "Jewish Bolshevism" je tu především proto, abyste docenili, jak je zneužívána Lež "Conspiration Theory" ve Wikipedii a v Médiích na zakrývání Pravdy...
A ovšem také se ptejte, proč je leckterá Pravda o skoro čemkoli ohledně Židů obvykle nazývána "Anti-Semitismus", zejména pokud dnešní židé a "Israel" ani nejsou Semité...

zebyja píše:Zabýval jsi se někdy žalmy? Přijde mi, že je v nich systém, ale nevidím ho.

Některé jsou pěkné, některé mi přijdou dost odporné... A třeba v žalmu 107 je vyznačený ten Holokaust pomocí reversních nun, akorát původně to asi bylo 106, jsou o jeden posunuté, jak vyplývá z Vulgáty... (ony ty texty v antice nebyly číslované, dnešní číslice sem přinesli arabové z Indie až někdy v devátém nebo desátém století)

Já jsem toho překládal jen asi třetinu, od Genesis do Králů a Chronicles, tedy jen ty texty, kde jsou Jména jako Jinotaj. I tak to bylo několik let práce...

Je třeba zmínit, že jak mají ta hebrejská slova vždy více významů, tak je i více možností, jak danou větu číst, a při překladech do běžných jazyků si překladatel vždy nějaký ten význam vybere a ty ostatní se tím při překladu ztratí... Takže různé další možné významy ať už proroků nebo žalmů dochází čtenáři z originálu až postupně nebo třeba vůbec ne...

Celkově se ale Bible nejlépe používá tak, že poprosíte o radu, náhodně otevřete a čtete a přemýšlíte, jaký to má vztah k tomu, co jste chtěli vědět... Je na to asi lepší vydání jen s Novým Zákonem, protože v tom Starém jsou některé pasáže v původních překladech drsné... A je to určitě lepší, než se Duchovních Bytostí ptát třeba skrz Tarotové karty... A je vhodné rozvažovat, koho a proč a jak se ptáte, a kdo a proč a jestli vůbec vám odpovídá, nebo jestli je to jen "náhoda"...

A ovšem máte hlavu a přemýšlejte a nezkoušejte tvrdit, že nějakou špatnost vám takhle náhodně poradilo čtení z Bible nebo odjinud... To i kdyby, tak jste to třeba špatně pochopil...

A ovšem jedno dobré pravidlo říká: "An it harm none, do what you will". Je otázka, jestli "none" zahrnuje i vás samotné? V češtině to také známe v podobě "kde není žalobce, tam není soudce"... Pak také ale musíte zvážit, že někomu můžete škodit i špatným příkladem a i toho je třeba se pokud možno vyvarovat... Komu vadí, že to cituji ve formulaci wicca, ať si to přečte v Mt7:12 a nebo jako Golden rule, je to naprosto univerzální pravidlo...

zebyja píše:Znáš ještě nějaké skryté zprávy, které by napovídaly o různých použitých technikách kódování informací, které by mi mohly pomoci pochopit duchovní rovinu?

Zejména v té staré části mají Jména Významy, které jsou důležité pro pochopení Symboliky... Leccos má dost jiný význam, než se zdá, když se tam ta jména dosadí...

Když chcete pochopit duchovní rovinu, tak se třeba zajímejte o Antroposofii nebo možná i o toho Františka Bardona zde... (Můj názor na Antroposofii - Steiner je sice plný bludů i ve vědecké rovině, i v duchovní rovině, ale pro duchovní rozvoj člověka to není škodlivé, ba naopak... Zejména v podání moderní Antroposofie, když ho neberou příliš doslovně...)

Dále uvažujte o sedmi ctnostech a o sedmi hříších, a zejména pomněte, že na prvním místě mezi ctnostmi je Pokora, a na prvním místě mezi hříchy je Pýcha, a to i pýcha v myšlenkách. (Česky to známe z jedné pohádky: "před nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj".) I přesto, že si jsem vědom rozdílu, jednám s každým pokud možno jako rovný s rovným, pokud není potřeba bránit někoho třetího slabšího. On ten druhý je nebo třeba bude zas lepší nebo prospěšnější v něčem jiném... A zejména se to týká Pedagogů, oni mají jen náskok o jednu generaci, ale nevědí, který z žáků je jednou třeba předčí nebo uspěje třeba v jiném oboru, nebo třeba vychová dobrou rodinu, to je ze všeho nejdůležitější... Přemýšlel jsem o stavitelích pyramid, o těch dělníkách. Jejich dílo tam stojí dodnes a bude ještě dlouho, ale je to jen mrtvá hora kamenů. Ale měli rodiny, a z každého z nich je třeba až dodnes velká živá pyramida potomků. To vám třeba připadá, že stojíte na balvanu a je to zátěž, ale neuvědomujete si, že to je dost možná špička velké živé pyramidy, zakopané v písku Budoucnosti... Národy, etnika a jazyky jsou téměř věčné živé bytosti, z nichž my jsme jen krátká vlákna toho provazu z minulosti do budoucnosti, ale neseme váhu celé té budoucnosti...

My křesťané si často opakujeme: "... že často hřeším, myšlením, slovy i skutkem, a nekonám, co mám konat ...". Je to důležité si uvědomit, co je třeba napravovat, a že hřích jsou i špatné myšlenky nebo zlá slova, a obvykle to takhle začíná, i války začínají nejprve v rovině uvažování oponenta jakožto nepřítele, pak slova zlé propagandy, a nakonec jsou z toho činy války, a je to potřeba už v té rovině myšlenek a slov usměrňovat, protože pak v rovině činů už je pozdě bycha honit...

-----
Když jsem zmiňoval Kabbalu a Judaisty, měl jsem na té dobré straně zmínit především Martina Bubera. Kdyby to bývalo tak růžové, jak to Buber líčil, bylo by to asi celkem fajn... (Jednu jeho knihu tu mám na stole vedle monitoru pod vrstvami papírů a jen o pár vrstev nad hebrejskou Biblí a o pár vrstev pod ruskou Biblí, co jsem si koupil nedávno, někdo mi tu Buberovu knihu kdysi nebo spíš také relativně nedávno věnoval nebo snad půjčil těsně než odjel, už nevím...)

-----
Když jsem zmiňoval, že rabíni hlásají, že budete židům sloužit jako otroci, je zajímavé si prohlédnout různé typy lidí v Izraeli, jaký na to mají názor (Israelis - Do you believe that gentiles (goys) will be slaves for the Jews) - leckteří normálně lidský, že to je nesmysl, leckteří ale zdeformovaný tou demagogií...

Uživatelský avatar
gooolem
vášnivý přispivatel
vášnivý přispivatel
Příspěvky: 364
Registrován: 04 říj 2010, 11:05
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Poděkoval(a): 240×
Obdrženo poděkování: 325×
Kontaktovat uživatele:

Re: Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Příspěvekod gooolem » 10 led 2020, 07:25

P.A.semi, je mozne tu uvest spravny preklad jmen dvanacti pokoleni a preklad jmen proroku ze Stareho zakona?
Hlavu nesu v oblacích, však nohy z tuhé hlíny uplácané mám.

Uživatelský avatar
Arex
mě už nikdo nezastaví
mě už nikdo nezastaví
Příspěvky: 1350
Registrován: 18 zář 2010, 13:33
pohlaví: Muž
Poděkoval(a): 170×
Obdrženo poděkování: 1023×

Re: Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Příspěvekod Arex » 10 led 2020, 12:17

P.A.Semi: Přijde mi, že dobrá kabala je ta, která nás vede k Bohu a k božským stavům. Zlá kabala je ta, která libovolně směšuje věci hmotného života s duchovními, aby nás udržela při zemi bez vývoje, v kruhu bolesti.

Když se nedovedeme povznést k Bohu, jeho silám, moudrosti a milosti, žijeme v hlubokých temnotách. V horším případě najdeme někoho, koho za tuto temnotu obviníme (Židy, Araby, Američany, kapitalisty, komunisty, pošťáky nebo dědky kořenáře, to už je skoro jedno).

Drtivá většina toho, co píšeš, je nepřijatelná jak pro židovské kabalisty, tak pro ty hermeticko-křesťanské.

Co si nejprve zkusit osvojit alespoň základní terminologii a teprve potom něco psát veřejně?

Základní slovník hebrejské a do určité míry i kabalistické terminologie: Judaismus od A do Z. 1992.

Základní významy a symbolika písmen: Friedrich Weinreb: Znamení života. 1994. Lawrence Kushner: Sefer otijot, 2003.

A jestli je znáš, tak je zkus používat.
„Srdce, buď statečné a spěj vpřed!“, tak volají všichni, kdož jsou sklíčeni smrtelností. Tak zní heslo zasvěcenců zanícených touhou po Absolutnu a stoupajících po žebříku Poznání. Ale až v soutěsce mezi obočím rozzáří se Světlo jako plamen blesku!

Uživatelský avatar
P.A.Semi
snažím se trochu psát
snažím se trochu psát
Příspěvky: 18
Registrován: 08 led 2020, 11:47
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Obdrženo poděkování:
Kontaktovat uživatele:

Re: Sefer Jecira - Omluva a další Vysvětlení

Příspěvekod P.A.Semi » 10 led 2020, 23:24

Omlouvám se i, že je to zas delší psaní (jak to postupně doplňuji), pokud vás to nezajímá, číst to nemusíte, pokud na to nemáte čas, je to strukturované, i aby to šlo po částech přeskakovat...

-----
Omluva a vysvětlení

Vyspal jsem se, zamyslel při probuzení a došlo mi, jaké faux-pas jsem tu včera udělal. A bude z toho další poučení...

Ten obrázek se sloupečky knih a s tím horním panelem byl myšlen z hlediska Geopolitiky, necenzurované Historie a Spravedlnosti (to se dá vyčíst z dostupných pramenů, když nejste líní a máte na to čas, což každý nemá)...

Nebyl ale myšlen z hlediska Mystiky, ani z hlediska jistého pohledu do Budoucnosti, takže uvést ho ve fóru, týkajícím se mystiky a kabbaly, byla Chyba.

Mám ho použitý i ve své Knize, a i tam by to mohlo vést k desinterpretaci, což by mi nedošlo, kdybych ho tu neuvedl a neprohlédl si ho očima zdejších čtenářů.

Kdokoliv si myslí, že ví všechno, ještě pořád se má co učit. Takže pro upřesnění, nebylo to myšleno ve smyslu, jako třeba Baal Shem Tov prý vystoupil do nebe a mluvil tam s Mesiášem (což jsem si přečetl až včera, když jsem dělal rešerši na ty Kabbalisty), což je u Besht samozřejmě Lež nebo Sebeklam a Iluze, možná jí i sám věřil? Co je v Nebi ani co je v Budoucnosti se z Knih nevyčte. Nebo třeba vyčte, ale jsou to Bludy nebo Fantazie těch autorů, co ty knihy psali, ale ne skutečnost. Stejně tak různá Proroctví podle mě nemohou vidět skutečnou Budoucnost, ale mohou to být Vize a Plány buďto Autora, nebo různých Andělů a Démonů, a ti (následovníci Autora, Andělé nebo Démoni) se je pak mohou snažit naplňovat, což se může nebo nemusí povést, zčásti nebo zcela...

Kdybych vám to tady ve Fóru nevysvětloval a neprohlédl si to vašima očima, samotnému by mi to nedošlo...

Je z toho ale jiné známé ponaučení, že Mistrem se člověk postupně stává, teprve když převezme odpovědnost za Žáky, když se pokouší to někomu vysvětlovat a pochopí jeho pohledem, kde je v tom chyba, nebo tím pochopí další souvislosti, zodpovědnost, atd... I učitel se učí od svých žáků, kdyby nic jiného, pak to, kde je v jeho vysvětleních a názorech nejasnost nebo možné rozpory... Pokud se Žák nezdá dost dobrý a chápavý, je to většinou tím, že to Učitel nebyl schopen vysvětlit přiměřeně úrovni svého žáka, nebo ho nebyl schopen dost zaujmout, aby žák nebyl líný, nebo ten předmět není přiměřený pro dané žáky a jejich současnou úroveň... (Čímž netvrdím, že jsem Mistr nebo tak něco, ale stavím se tu do role Pedagoga, abych vás posunul na jinou úroveň Poznání, čímž se ovšem na jinou úroveň Poznání posouvám také sám, třeba když si musím dohledat přesnější rešerši nebo se snažím najít přesnější formulaci myšlenek, ale nejen to...) A ovšem nečtete to proto, že bych tvrdil, že jsem Pedagog, ale proto, že jsou v tom třeba zajímavé informace, jak věřím, případně mezi jinými Omyly, čehož se snažím vyvarovat. Pokud by vás to nezajímalo, nečetli byste to...

(Pro upřesnění, ať už Bůh nebo Ďábel, ale mají na to jistě nějaké pomocníky a zprostředkovatele v Duchovní sféře, tedy Anděly a Démony, to z lidské roviny není vidět, ale lze na to usuzovat... Mám osobní zkušenost a také důkaz něčeho, co mi občas poradí třeba ve snu nebo okolnostmi, je dobré vnímat různá znamení a uvažovat. Neslyším ale žádné Hlasy, to by mě lehko mohli nařknout ze Schizofrenie, všechno to je fyzikálně nebo racionálně vysvětlitelné, kromě těch zásahů do Snů, z nichž alespoň jeden mohu prokázat důkazem, že to bylo mimo moje možnosti... Takže radši říkám Andělé, a myslím třeba i na svého strážného anděla nebo tak něco, nemyslím, že by se se mnou Všemohoucí Bůh zabýval osobně, nebo prostě to nevím, ale jsem vděčný za pomoc, které se mi dostalo... Třeba i když někdy chci psát něco a je to špatně, tak tady "lupne" termální pnutí nebo něco nezvyklého provedou moje Kočky, nebo něco podobného, a já se zamyslím, kde dělám zrovna chybu. Někdy pak i žertuji, že by leckomu mohlo být prospěšné, kdyby měl v místnosti automat, který mu náhodně jednou za pár hodin řekne: "děláš chybu, zamysli se!". To není nikdy na škodu, zamyslet se víc...) (Pro další upřesnění - nic z toho, co píšu, byste neměli přijímat proto, že tvrdím nebo jen naznačuji, že mi Strážný Anděl něco poradil, vždycky je možné, že jsem to špatně pochopil a zkreslil, pochybujte...)

gooolem píše:je mozne tu uvest spravny preklad jmen dvanacti pokoleni a preklad jmen proroku ze Stareho zakona?


Ano, ta jména mají význam, a těchto dvanáct jmen je tam vždy použito jako věta, a ještě jsou v tištěné verzi nebo v Kodexu obvykle různě graficky zvýrazněné proložením mezerami...

Když jsem tu ve fóru u "kolegů" Mystiků a když jsem zmínil shamanismus, musím to vysvětlit v souvislosti:
V devadesátých letech jsem se sám vzdělával také v oblasti mystiky, ale od roku 1999 jsem se přestěhoval a pracoval seriózní programátorskou práci
(pro Lékaře), od roku 2006 se intenzivně zabývám Astrofyzikou a Klimatologií, především asi z hlediska vlivu planet na Počasí a na Slunce. (ale nemám rád klasické natální Astrology! Ale už jsem byl poučen asi Strážným Andělem, abych je zbytečně neurážel, takže na klasickou Astrologii radši nemám názor, kromě evidentních šarlatánů s horoskopy v časopisech, na ty názor mám...) Do roku asi 2012 jsem jednak pracoval, a jednak kouřil dost konopí, pak jsem s tím přestal. (Jen jako perličku na okraj - když mi v roce 2001 volala máma, že zbourali nějaké obchodní centrum (wtc 911), šel jsem zrovna po louce a řekl jsem si "Dobře jim tak, to je Karma za Jugoslávii", a ignoroval jsem to. Doma jsem neměl internet ani televizi a v Práci jsem Pracoval, nebo stahoval Astronomii... S překvapením jsem se někdy v roce 2012 asi jako poslední gramotný člověk na téhle planetě s překvapením dozvěděl, že ty baráky byly dva, a až v roce 2014, že vlastně byly tři a jeden navíc. Dnes o tom mám načteného a videa atd dost, možná víc, než leckdo tady v Čechách, reprezentativní ukázka bollyn.com, a uvedl jsem i evidentní důkazy, kdo a proč to plánoval, které zatím jinde nejsou...) V roce 2014, poté, co jsem vyřešil jeden problém z Einsteina a začal psát text, který je v třetí části knihy Další List, a když už jsem našel ta jména dvanácti (přesněji čtrnácti!) kmenů ve Zjevení, jsem si jednou a pak podruhé zakouřil konopí a šel v lese, v tom druhém případě při příležitosti Velké Kvadratury (postavení planet přesně do kříže), která byla v roce 2014 po asi 800 letech, předtím naposledy za doby Františka, předtím byla někdy za Scholastiků... A dostal jsem tehdy "nápad" nebo vnuknutí, abych překládal jména ve Starém Zákoně, zapsal jsem si to tehdy na papír a vyfotil, jak obvykle dělám, papír se v kapse zmačká, ale na fotografii to zůstane. (Bohužel je ale psaný elfím písmem z Tolkiena v mé vlastní adaptaci na Češtinu, tak nevím, kdo to potvrdí, že to tam je skutečně z toho dne zapsané...?) (Jak byste chtěli získat vědomý přístup do Astrální sféry bez použití psychotropních látek? Meditací se k Vytržení Ducha zřejmě nedostanete, ta Meditace je sice vždy lepší, ale slouží jinému účelu... Jenže k tomu je třeba dodat, že zdaleka ne každý feťák je shaman, ale každý shaman se může snadno stát feťákem, dolů se padá mnohem snáze. Takže když používáte psychotropní látky pro přístup k individuální nebo kolektivní astrální sféře, tak je třeba dodržovat extrémní mentální hygienu, neboť pokud si zesílíte různé démonické vize z Televize nebo ze špatných Klubů, tak se nemůžete divit, že vás pak v Astrální sféře mentálně roztrhají různí Démoni a dopadnete tak, jak se to psychiatři zkresleně učí ve svých učebnicích, psaných z hlediska těch problémových případů, protože ty dobré jim do ordinací nepřijdou... Což zde píšu jako varování nebo příbalový leták, abych tou informací, že jsem mimo jiné i kouřil konopí, spolu s intenzivním tréninkem koncentrace a spolu s normální zodpovědnou prací mozkem, abych ale nedělal reklamu na konopí a nesváděl tam naivní Adepty. Pro medicínskou úroveň, konopí je mentální zesilovač a thc je analog přirozeného neuro-transmiteru, dodaného ve zcela nepřirozeném množství, takže to postupně mění neurony na větší průtok, ale ničí to ukládací kapacitu. V každém případě vám to změní nebo poničí mozek, takže leckoho je na to škoda. Povalečů na to asi škoda není, ale ti s tím nic zásadního stejně nedokážou... A ovšem dnes se dokážu "zfetovat" i prostým myšlením, rozjíždí se to třeba pár týdnů a týden to trvá a je to mnohem lepší, než s drogami... Kdyby mi někdo tvrdil, že jsem proto Paranoidní, já ale obvykle na to říkám, že nejsem Paranoidní, jsem Robustní a je to profesionální deformace Programátora, že musím počítat a uvažovat i s nepravděpodobnými možnostmi. Chyba je obvykle skryta na té nepravděpodobné straně "IF"u, to, co nebylo dostatečně otestováno a uvažováno předem... Nebo možná jsem tak chronicky paranoidní, až jsem si na to zvyknul a nedělá mi to už problémy... Rozhodně podezírejte cokoliv, co bych někde psal... A ovšem online píšu vždy střízlivě...)
Obvykle to píšu - nevěřte mi, pochybujte správně! Ale pochybovat neznamená ignorovat... Jen blázen (nebo "blažený") věří pochybnému, ale jen hlupák (nebo zaslepený) ignoruje důkazy... (A nutno dodat, že se často pletu a dělám chyby, a pak napravuji chyby... To jen kdo si myslí, že je neomylný, tomu ty chyby zůstávají. A pokud někde nevidíte chybu, nedívali jste se dost dobře... Ale naopak leckterá zdánlivá chyba je třeba jen váš nedostatek znalostí souvislostí...)

-----
Jména dvanácti kmenů, jak jsou poprvé uvedena v Gn29-30, dávají dohromady větu, je pak ještě mnohokrát dále použita... Jak je uvádím v DL015-DL016:

Vizte Syna, slyšeli připojený oslavovaný, soudce zápas štěstí (~vojsko), veselý bude odměněn poctěný, soud, přidá Pravý Syn.
(Ta jména mají vždy víc možných významů a v různých kontextech je překládám mírně odlišně...)
Reuben - vizte Syna, viděli Syna
Simeon - slyšeli
Lévi - připojený, zapůjčený
Jehuda - chválený, oslavovaný
Dan - soudce
Naftali - můj zápas (mein kampf)
Gád - štěstí, vojsko, invaze
Asher - šťastný, veselý, blažený, přímo-jdoucí
Issachar - odměna, "vezme mzdu"
Zebulun - poctěný, vysoce postavený
dcera Dína - Soud
Josef - přidávající, Jehova přidal
Benjámin - pravý Syn, Syn pravice. Ten syn Ovce, tedy Beránek, narozený na cestě z Domu Boha, u Betléma...

Ve Zjevení (Zj7) jsou ta jména ale seřazená jinak (DL521), a jsou tam zdánlivě nelogicky, chybí tam Dan, a pokud je tam Menasheh, neměl by tam chybět Efraim, tedy ve smyslu "druhý Syn"... Není možné, že by to pořadí Jan neznal, je to tedy přehozené schválně... Dávají zde tedy jinou větu:

Juda, vizte Syna, štěstí... Přímo-jdoucí zápas "není Syn!", slyšel připojený odměna. Vysoce-postavený Jehova přidal Syn pravice, soudce "druhý Syn".
Menasheh není syn Israelův, jména Soudce (Dan) a Druhý Syn Josefův (Efraim, Betlémský) tam jsou jen logicky, i když nejsou zmíněni doslova...
Také pochopíte, proč jsou Synové Josefovi dva, ostatně na leckteré ikoně, pokud je Ježíš ještě živý a ne ukřižovaný, tak ukazuje na prstech dvojku...
A pochopíte, proč jsou ti synové přehození, nejprve přišel "mladší" Betlémský (Efraim), a potom nyní přichází "starší", Zbavitel (Menasheh), ale nepřišel zbavit svět křesťanství, ale různých jiných škodlivých bludů a zlé nadvlády židů a satanistů atd...

Překlady jmen proroků jsem se zatím příliš nezabýval, napíšu možná později... Jména knih Starého Zákona (což obsahuje i ta jména Proroků) také dávají větu nebo její náznak, viz DL470...

arex píše:Přijde mi, že dobrá kabala je ta, která nás vede k Bohu a k božským stavům. Zlá kabala je ta, která libovolně směšuje věci hmotného života s duchovními, aby nás udržela při zemi bez vývoje, v kruhu bolesti.

To jste řekl výborně, musím souhlasit... (Tedy jen skoro - pokud ale "božský stav" myslíte, že se tím přirovnáte k Bohu, což si někteří rabíni myslí a hlásají, tak to by byla jen neskonalá Pýcha a Blud... Takže pro lepší přesnost bych spíš uvedl "Bohumilý stav", možná jste to tak také myslel...)

arex píše:... V horším případě najdeme někoho, koho za tuto temnotu obviníme (Židy, Araby, Američany, kapitalisty, komunisty, pošťáky nebo dědky kořenáře, to už je skoro jedno)

To je běžně rozšířený omyl a blud nebo snaha svést vinu jinam a odvést pozornost od skutečného problému.

To jen když neznáte souvislosti, může vám uniknout společný jmenovatel všeho toho zla...

Za téměř vším zlem stojí de-facto Satanisté, nebo-li Luciferiáni. (opomenu rozdíl mezi Ahrimanem a Luciferem a další takové teze, ve kterých se příliš nevyznám... I letmým pohledem na Dollar je zřejmé, že je za tím spíš Lucifer, nebo se aspoň oni snaží vytvořit ten dojem...) A ovšem Pyšnost Židů je Ďábelská, a jádrem všech problémů je to, že jsou spolu spojení a konspirují po celém světě proti národům, mezi kterými žijí...

Většina zla a dekadence světa pochází od zvrhlých židů, ať už od těch religiózních (provinili se pýchou a odmítnutím Boha a jeho civilizační cesty v Křesťanství), nebo od těch lieberálních ateistů (také se provinili odmítnutím Boha a vší morálky této civilizace).

Prakticky všechny války za posledních asi 230 let (od Napoleona a francouzské revoluce), zejména pokud chápete, kdo vyprovokoval první i druhou světovou válku, viz Nikolaj Starikov, česky to vycházelo na zvedavec.org, jen poslední epizody tam chybí, nebo viz velmi kvalitní sérii American Pravda na unz.com, zejména třeba American Pravda: Understanding World War II, by Ron Unz - The Unz Review. (na konci je případně seznam dalších dílů)

Pokud víte, že Feminismus a LGBT (obojí jakožto zvrhlost proti Dobrému Přirozenému Řádu) pochází především od židů, většina Pornografie, Hœllywood a dekadentní kinematografie, extrémní Lži současných MSM mas-médií (zejména v USA jsou prakticky všechna MSM Média od státních televizí až po okresní noviny vlastněná a řízená židy, protože postupně zlikvidovali veškerou konkurenci, ale nyní přišel Internet a Alt-Média, z nichž některá nevlastní, a proto proti nim nyní tak tvrdě bojují pomocí cenzury (třeba v Google) a pomluv...), většina Mafiánů především v USA (od Chicago Mob, National Crime Syndicate až po tzv. "Military-Industrial Complex"), zřejmě většina φαρμακευσιν - špatných farmaceutů, většina Vulture funds, ale i současná "lži-levicová" totalita typu Soros a Google, ale i obecně Marxismus (a neo-marxismus) a jeho (Marxistický) dodnes rozšiřovaný nebezpečný Blud jménem Rovnost, rovnost špatného s dobrým, škodlivého s prospěšným, rovnost jednotlivých lidí i národů a etnik. Rovnost je nulový rozdíl a tedy naprostá zbytečnost bez jakéhokoliv smyslu, ti "rovní" jsou totiž libovolně nahraditelní. My jsme ale Jedineční a zejména v tom, v čem se odlišujeme od ostatních, je naše Cena a Smysl. A i proto respektujme všechny nebo většinu ostatních, ale vědomi si jejich a naší rozdílnosti, protože jejich odlišnost od nás umožňuje naši odlišnost od nich a proto nám i jim teprve dává Smysl...
Ostatně i ten anti-rasismus pochází od židů a konkrétně asi od Trockého, je to jejich "Tříska a Trám", a je to jejich nástroj na zničení etnik a ras jejich smícháním a asimilací, a protlačují ho především ti všudezdejší, tedy Globalisté, nebo jak píše třeba Churchill "International jews" (tedy jen určitá část židů, ne všichni), tedy skuteční nepřátelé Národů, kteří velmi usilují o to, být vrahy národů v rovině etnické, třeba pomocí "Open Borders"... A Migranty sem přivedli, aby tu nebyli (((oni))) ti nejhorší, a abychom se jednotlivá etnika mezi sebou svářeli a prali, podle hesla "Rozděl a Panuj"... Jenže takhle bychom brzy byli všichni jak Arabové, protože Arabové jsou geneticky směs Evropanů s Afričany, ostatně ערב "Arab" znamená "Směs, Soumrak, ...". (A ovšem פלשתים Palestinci znamená hebrejsky "migranti" nebo "povaleči", tak aspoň třeba pochopíte, proč poslali Migranty především do těch zemí, které se jen-zdánlivě-spravedlivě ale tvrdošíjně zastávali Palestinských povalečů...)

A ovšem třeba otrokáři - kdo přivezl otroky do Ameriky, to také není náhoda... Ještě, že nás tady celý středověk chránily Slovanské legendy o Čertech (tam viz str. 5-8, to by vás mohlo pobavit...), ty na Západě vůbec neznají a ani pro to není v angličtině slovo... Ty nám tu zřejmě nechali Andělé na ochranu, protože ve středověku kdyby sem někdo přivezl černošské otroky, okamžitě by je každý poznal a nařkl by ho ze spolku s ďáblem... Viz naprosto perfektně rasistická pohádka "Princezna ze Mlejna", doufám, že nám ji jen tak nezakážou, ta vychovává Dobrý Vkus...

Od židů to všechno pochází především proto, že mají Pýchu, falešný pocit své nadřazenosti, je to jádrem jejich učení, a je to Ďábelské... A protože odmítli skutečného Boha a místo toho jim rabíni podstrčili "změnění Tóry" (Misheh Torah), Ďábelský Talmud a další zvrhlé knihy a nauky... A protože ve své "nadřazenosti" nás ostatní považují za asi tak jako dobytek, který mohou a mají dle libosti využívat... (Tedy jistě že ne všichni židé, jen podstatná část z nich, především zastánci Judaismu...)

A proto, že Jakob Frank, prý re-inkarnace lži-mesiáše Shabbatai Zvi, který roku 1666 konvertoval na Islám, zavedl pak (Jákob Frank) jednu Ďábelskou Kabbalu, že čím víc hříchů, tím lépe. Proto se tak oddávají všem hříchům a dekadencím... (Viz Frankism - "rejected religious norms ... followers were obligated to transgress as many moral boundaries as possible"... - může snad tohle někomu nepřipadat ďábelské? A ovšem dnes už se k tomu otevřeně nehlásí, ale dodnes se tak leckteří z nich chovají, a lgbtqp* zejména...) (Proč jim nedochází, že tím ubližují především sami sobě? Především Duchovně ale nejen... A ovšem také svým bližním a dalším svým špatným příkladem... Nejhorší je na tom ale ta Pýcha, ta normalizace a vyvyšování zvrhlosti, která pak svádí ostatní, i brání vlastnímu vysvobození z otroctví hříchům. Asi nikdo není svatý, ale ti dobří lidé se za to obvykle stydí, nechlubí se tím a snaží se o svou nápravu, což se jim pak alespoň částečně daří...)

Ale pak zdeformovali celé generace studentů a následovníků, takže to dnes vypadá jako všeobecný dekadentní chaos bez souvislosti, pokud se nepodíváte na jeho kořeny a vývoj a udržování...

Což jsem především myslel tím velkým sloupečkem knih vpravo na tom šedém obrázku minule, že totiž musíte znát mnoho souvislostí a historie, abyste pochopili, odkud ta všechna špatnost pochází a proč a jak...
Což tyhle informace o tom, za čím vším stojí především židé, byste si přečetli leckde, i když možná ne takhle zhuštěně dohromady, ale ten religiózní důkaz na začátku, že Chabad je satanistická sekta, a odkud vytáhli to číslo 6e6, to si jinde než u mě zatím nepřečtete...

Ještě pro upřesnění a pro vyloučení možných desinterpretací - ačkoliv jsem přesvědčen a mám to dobře podložené i informačně i filosoficky, že většina mafiánů jsou Židé, protože nemají svědomí, protože jsou vychováni ve zvrhlé filosofii (tam viz bod 3, reprezentativní ukázka, jeden z mnohých takových...), že my ostatní jsme jen dobytek, který je třeba obratně využívat, tak ale je to jen malá část ze všech Židů... (ale ti ostatní normální tyhle mafiánské lumpy Kryjí, protože se cítí být s nimi na jedné lodi...)

Arex píše:Drtivá většina toho, co píšeš, je nepřijatelná jak pro židovské kabalisty, tak pro ty hermeticko-křesťanské.
Co si nejprve zkusit osvojit alespoň základní terminologii a teprve potom něco psát veřejně?

Já chápu, že a proč je to pro vás nepřijatelné, byli jste zaslepeni.

Ohledně "osvojení základní terminologie" - kdybyste přečetl aspoň desetinu toho, co já, průřezem přes mystické i vědecké obory, a přes necenzurovanou Historii, možná by to od vás byla férovější připomínka...

נזיר Názir je od toho, že nevstoupí učitel na jeho hlavu, protože se musí vzdělat sám a nesmí se nechat zdeformovat běžnou demagogií Škol a ustálených Autorit, ale přeložili vám to, že nevstoupí "břitva" na jeho hlavu. Jenže když jsem o tom přemýšlel, je to asi dobře, že to přeložili s tou břitvou a s vlasy, protože by to vedlo k tomu, že normální oslové by se nechtěli vzdělávat... Jednou třeba aspoň někteří pochopíte tu "Neviditelnou Univerzitu", co zmiňuje asi Pratchett, už nevím jistě...

Takže pro mě žádné Dogma ani antická Autorita není žádný Argument, jsem Heretik a zajímá mě Pravda, ne Přijatý Úzus...

Asi bych toto nepsal, kdybyste mě nechtěl znovu posílat do Škol... Nemám rád Pýchu, ale někdy může být oprávněné dokázat svou převahu...

A ovšem já jsem leckteré ty židovské texty, Tóru Mishnu Talmud Zohar Maimonidese Noahides a další, studoval namátkově v rámci možností i v překladech a občas i v originálu, ale vysvětlování Rabínů mě moc nezajímá, to je velmi často jen Podvod a Lži pro uchlácholení podezíravých, ať už z řad nás nebo goyimů nebo i z řad naivních židů...

Jenže třeba narozdíl od toho, co by vám řekli rabíni, tak já nyní vím, že:
יהודי גוים עתה
"jews are goyim now" - to židi jsou goyim, což znamená "pyšní, arogantní" od slova גוה "pride, arrogance", a většina toho v Bibli o goyim je proto ve skutečnosti především o židech! (někde to je ale ve smyslu "Národy" obecně...) Oni to goyim ale pro vás překládají jako "nežidé", "non-jews", což je ale již jen Interpretace, a je to Omyl nebo Podvod...

Arex píše:Základní slovník hebrejské ...

Používám především obecně přijatý a rozšířený "Strong's Dictionary, Internet Public Domain", ale některá slova jsem našel logickou dedukcí, i když v tom slovníku nejsou... A doufám, že je "strong enough", aby mi ho neohnuli a nezměnili podle jejich potřeb... (V mém srovnávacím překladu bible.pialpha.cz je vlevo v rámečku a je v něm zjednodušené vyhledávání...)

Občas používám i jiné slovníky, a třeba teprve nedávno jsem našel jeden dost dobrý - shoroshim...

Arex píše:Základní významy a symbolika písmen: Friedrich Weinreb ...

Jednak si mohl vybrat některé významy a jiné opomenout. Uvádí tam, že ta písmena dávají větu o chudině a nasycení hladu? Ale ano, obvykle je dobré se podívat, co si o tom myslí další autor, a další autor, a pak si to srovnat a přebrat... Dost často může mít Pravdu víc protichůdných Názorů, třeba záleží, z jakého úhlu pohledu se na to podívají... (Což platí také a zejména u Zpráv a Interpretací Historie, vždy je nutné uvažovat Úhel Pohledu autora a srovnávat víc úhlů pohledu pro vytvoření a pochopení plastického obrazu...)

Především ta hebrejská písmena a slova nemají jeden jasně daný význam, a to, že jeden autor tvrdí něco, vůbec neznamená, že to zároveň nemůže znamenat i něco jiného, třeba podle kontextu, ve kterém je to použité... Takže pokud se spokojíte s jedním Učitelem a Interpretací, uzavíráte si rozhled před dalšími možnostmi Vývoje a Poznání...

Pak ale, odkaz na papírovou knihu je mi na nic, já si ji teď nepůjdu hledat a objednávat a čekat, až dorazí, abych do ní nahlédl a odnesl si ji do skladiště, a nemohl ji pak použít jako hyper-link odkaz při argumentaci ve fóru, i když v ojedinělých případech bych mohl třeba nafotit stránku a dát odkaz jako obrázek...

(Třeba mám pocit, že zrovna ta kniha "Friedrich Weinreb: Znamení života. 1994" je mi povědomá a možná to tu mám buďto ve svém krychlovém metru knih v krabicích, které jen z malé části obsahují beletrii, nebo ji mají rodiče v Knihovně, to je tu taková chodba v téhle chalupě po celé délce domu, kde je stěna plná knih, co rodiče koupili nebo postupně zdědili po tetách a po dědech a dalších příbuzných. Nestrávím ale několik hodin tím, že bych ji šel hledat...) (Někdy žertuji, že sice nebydlím v lese, ale mám na zahradě přes padesát stromů a de-facto se ke mně jde přes sedm metrů lesa, že sice nebydlím ve výpočetním centru, ale mám tu sedm počítačů, z toho čtyři fyzicky a další virtuální, a teď tedy dodám, že sice nebydlím v Knihovně, jen tu je asi přes 10e3 knih papírových, ale k tomu na počítači přes 32e3 PDF a přes 150e3 MHT a 180e3 HTML souborů a přes 5e6 obrázků, kromě záloh na externích diskách nebo v cca 1e5 archivech, ale asi budou některé duplicitně a leccos jsou vědecká data, která stahuji hromadně - zejména ty obrázky tu stahuji automaticky meteorologická a solar-physics data...) (To kdybyste chtěli něco zkopírovat, přijďte s diskem nebo něco můžu vystavit online, kdybyste mi chtěli zničit elektroniku, mám zálohy dost kvalitní pro případ teroristického nebo elektromagnetického útoku, a ty nejdůležitější zálohy mám distribuované na víc kontinentech, třeba i v Rusku mimo dosah západních Židů... A naopak to, co by nemělo uniknout, jsem tu pro jistotu dávno smazal...) Takže vaši obecnou radu "čti víc" bohužel nemohu přijmout, protože víc už číst nedokážu (co čtu nebo píšu si print-screenuji, loni jsem měl 85,000 screenů, určitě tam budou duplicity a leccos jsou jen obrázky... a ovšem i cyber-shaman má své limity...), ale kdybyste mě odkázal na nějaký konkrétní zdroj online, třeba si ho namátkově přečtu také...

A ovšem je mi dost přes 40 let, nejsem student-začátečník, já jsem samo-student permanentně... Ale zas to nemůžu doporučovat každému nebo ne v téhle intenzitě, já chápu, že normální lidé také radši normálně žijí a pracují atd...

Což tu neuvádím proto, abych se vytahoval, ale abyste mě neodbývali jednoduše jako nedouka, nebo že bych měl být třeba líný číst, nebo to uvádím především proto, abych zhruba dokreslil Váhu toho mého "Informovaný Názor"...

Takže ano, pokud mi uvedete jiné významy písmen a různé mystiky, uvítám to a zamyslím se i nad tím, ale to neznamená, že jiný význam, třeba který uvádím, je nesprávný jen proto, že se odlišuje od nějaké významné Autority...

Dogma ani Autorita pro mě není Argument. Sice rozhodně nejsem Neomylný ani Vševědoucí, ale mám na leccos poměrně kvalitně Informovaný Názor.

Takže pokud mi ty významy písmen ve zkratce opíšete, rád se nad tím zamyslím a třeba to svoje doplním, ale pokud mi jen napíšete, že tenhle nebo tamten pán to předtím napsal lépe, to mi k ničemu není, to já vím, že leckdo leccos ví lépe, než já. Já jim akorát neváhám některým těm Velikánům okopávat Kotníky, když se naskytne příležitost...

A neberte si to prosím osobně, a děkuji, že jste mi nahrál...

-----
Takže třeba ty odkazy tu uvádím, abych podložil, že jsem si to nevycucal z prstu, také pro případ, že kdybyste to chtěli rozporovat, co jsem z toho vytáhl za myšlenku, tak si to zkuste namátkou přečíst, já to také leccos nečetl celé, třeba jsem něco přehlédl nebo popletl? A snažím se vybírat poměrně kvalitní a reprezentativní zdroje, ale pokud nějaký chcete rozporovat, mohu obvykle dodat X dalších na potvrzení, proč jsem to třeba vybral... Myslím, že z lecčeho umím udělat dobrou Zkratku... (třeba moje zkratka 250e3 dokumentů Cable-Gate - poté, co jsem si to namátkou pročetl a pak dělal korekturu poloviny slovníku distinct word, tak moje zkratka poloviny Cable-Gate od A do I je: "nejčastější chyba je ve slově Ambassador". A dále, že nejčastější slova jsou tam "Government" a "Other"...) Takže nyní Zkratka a hlavní Účel tohoto mého psaní zde je, abych upozornil na "Noahides"!, a když jste to nechtěli chápat jednodušeji (ne vy zde v tomto fóru, myslím celkově), tak je to potřeba rozvést a podložit a dodat tomu upozornění takovou Váhu, abyste to neignorovali, dokud nebude pozdě... (Kromě jiného dalšího...)
Takže když se nad tím takhle zamýšlím, já tu neplánuji rozebírat leccos pozitivního, co si můžete leckde přečíst, třeba významy sefirot a toho kabalistického stromu atd, to už leckdo napsal asi dobře, pro začátek můžete začít anglickou Wikipedií, ale s vědomím, že je Cenzurovaná. Já se spíš snažím upozornit na to, co se při tom přehlédlo. (třeba jak Da'at souvisí s hadem z Gn3)
Jak vám ti různí kabbalisté pomohli pochopit, že se vás "Noahides" chystají zničit? (Nezkoušejte to bagatelizovat nálepkou "Konspirační teorie", já jsem to tu předtím doložil odkazy na primární zdroje dostatečně, že se na to chystají, čímž nijak netvrdím, že nebo jak nebo nakolik se jim to podaří... Já věřím, že se jim to nepodaří, a proto se s tím snažím něco dělat, třeba tím, abych ty spící Lidi konečně probudil...)

Uživatelský avatar
Adam
mě už nikdo nezastaví
mě už nikdo nezastaví
Příspěvky: 675
Registrován: 07 čer 2010, 02:06
pohlaví: Muž
Poděkoval(a): 366×
Obdrženo poděkování: 262×

Re: Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Příspěvekod Adam » 11 led 2020, 02:45

Příteli P.A.S., nezlob se, ale přijdeš mi jako ulítlý grafoman - a jak známo, produkty grafomanů nejsou použitelné, pouze zahlcují ostatní - zprostředkovaně se živí energií cizí pozornosti. Zde jsi na fóru, které se věnuje dílu Františka Bardona a navazující praxi. Jakým způsobem souvisí Tvé příspěvky s tématy zde probíranými? (A nepiš, že Bardon přece napsal Klíč k opravdové kabale...) Máš-li vážný zájem zde dlouhodobě pobývat, bylo by dobré se alespoň rámcově seznámit s obsahem zdejších příspěvků a potom, s citem a pokorou, zkusit přispět svojí troškou do mlýna. S ideologickými bláboly zde neuspěješ.

A.
Svolit k tomu, co jest.

Uživatelský avatar
P.A.Semi
snažím se trochu psát
snažím se trochu psát
Příspěvky: 18
Registrován: 08 led 2020, 11:47
pohlaví: Muž
Národnost: ČR
Obdrženo poděkování:
Kontaktovat uživatele:

Re: Sefer Jecira - dobrá a zlá kabbala...

Příspěvekod P.A.Semi » 11 led 2020, 06:55

A přidám ještě jedno téma, které je sice zatím zřejmě velmi kontroverzní, ale jsem přesvědčen, že je potřeba to zmínit.
A mimo jiné to má také základ u Kabbalistů (třeba Tanya - bod 2, nullification), ale následně to sem vnesl Karl Mordechai Levi Marx a poté Lev Davidovič Bronstein (Leon Trotsky)...

Začnu ale oklikou:
Loni jsem to dostal skoro jako dárek i pro vás od Andělů, ale nevšiml jsem si toho hned a než jsem ten text dopsal, bylo to "old news" a Média vás kolektivně vychovala, abyste týden nebo měsíc staré záležitosti už zapomněli a nevnímali, a Američany zas vychovali, aby povýšeně ignorovali Evropany...

A ovšem jádrem toho byl magický čin skutečného indiánského Shamana, tak to tu není off-topic...

Obrázek
(PDF má nějakou shodou okolností 14882811 bytes, což je jen trochu provokace ale tak to prostě vyšlo, HTML verze, kde jdou některé obrázky stáhnout v lepším rozlišení, ale není to tak pěkně zformátované na stránky...)

Je to dvoj-jazyčné (česky a anglicky) a proložené obrázky, takže v tom není zas tolik textu, a je to důkladně promyšlený text psaný se snahou o humorné podání, a ovšem je tam leccos dobře ozdrojované dalšími odkazy...

Pro vás tady v Mystickém Fóru by mohl být zajímavý ten Úvod, kde popisuji, jak ďábelskou symboliku má Washington DC, kde se děj odehrával. (Možná leccos z toho už znáte, jsem ale přesvědčen, že leccos z toho jste dosud nevěděli, třeba že tam ty gigantické falické symboly mají dva a ne jen jeden... Nebo co to jméno DC a jeho geografické rozložení znamená původně... Je to ještě odpornější, než si leckdo už předtím myslel...)

Na straně 5 až 8 jsou čerti, říkají si Black Hebrew Israelites, ti to tam vyprovokovali, aby rozdrásali nebo vyrvali duši (což jejich "Šéf" pak takto doslova prohlašoval) katolických chlapců (ale tam šlo spíš o to, že to byli Trumpovi příznivci), což se jim ale nepovedlo. Oni tam na Západě nemají pohádky o čertech, tak je nepoznají, ani když je někde dost evidentně vidí... (čímž neříkám, že je každý černoch čert, ale tihle byli fakt "echt" vypečení... případně tam je odkaz na hodinu a půl video, co tam pokřikovali, a jestli už ho zcenzurovali, tak ho můžu nahrát jinam, ale je tam i odkaz na profi 15-minutové video s reprezentativní ukázkou od právníka těch chlapců... a ovšem už se tam nepíše, že se nyní soudí jako o odškodnění o devíti-místnou sumu v dolarech, což zas tedy není úplně fér...) Takže je to i trochu o "Kabbale pro Černochy", a pokud uvážíte, že v původním překladu být "Israelite" znamená přijít do "země zaslíbené" a vyhubit tam původní obyvatelstvo, je to velmi zlá a nebezpečná propaganda...

A sice to má v názvu "Catholics", ale o katolíkách jsou tam asi tak dvě nebo tři stránky z dvaceti čtyř (a na půlce z nich je také zaslouženě hanobím), ale je to o něčem jiném:

Podstatou toho příběhu je gigantická erupce hysterického anti-rasismu. Takže to byl jen Symptom něčeho, co tam dosud přetrvává, a dosud to tedy není nijak obsoletní...

-----
Já se tím nijak netajím a několikrát jsem to napsal, protože to je důležité, že jsem Rasista.

V mém podání ovšem Rasismus je Láska k Bližním a zdůvodním to nejen ale i citacemi toho, co vám špatně přeložili z Bible...

Jak už jsem tu psal, základním Bludem Marxismu je Rovnost, nulový rozdíl. My i Oni jsme ale Jedineční, a kdybychom se nechali geneticky smíchat, jak nám ti ďábelští z židů (čímž si tu dávám pozor, abych to nesvaloval na všechny z nich!) naplánovali, tak bychom o tu jedinečnost definitivně přišli, a Bůh nebo Evoluce to tu nepěstoval takhle dobře rozlišené s globální diversitou proto, aby se to pak smíchalo do šedé (přesněji světle-hnědé) břečky... Miscegenace je měkká forma Genocidy, náhrada genů našich předků za geny cizáků. A ovšem ne nadarmo mají v Israeli smíšená manželství zakázána, oni tam leccos dělají lépe, než dovolí Globalisté nám tady...

A ovšem mně nedělá problém jednat s každým jako rovný s rovným, i když jsem si dobře vědom případného rozdílu.

Z hlediska symbolického jsem to rozebíral mimo jiné DL565, z hlediska ekologického a etnického UaK str.203 (Populační Černobýl!, neřízená reakce, exponenciální geometrická řada...), ale až letos na vánoce ráno jsem si to proklikal i z evangelia do řeckého slovníku... (Ale když jsem jim to do fóra přinesl ještě s jedním příspěvkem jakožto skutečnou Pravdu a Lásku, tak mi tam obojí uraženě smazali, ale je tam k tomu aspoň komentář s odkazy do archivu...)

Druhé nejdůležitější přikázání v původním znění Mt22:39 :

Mt22:39 píše:δευτερα δε ομοια αυτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον
Druhé ale: podobného jemu miluj toho bližního, který jako ty.


Je to s odkazem na Lv19:18-19, kde to je dále doplněné, aby bylo zcela nepochybné, že je tím míněn Rasismus:
Lv19:18-19 píše:לא-תקם ולא-תטר את-בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה
את-חקתי תשמרו בהמתך לא-תרביע כלאים שדך לא-תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך

Nebudeš se mstít a nebudeš hlídat syny tvého lidu a
budeš milovat svého bližního jako ty (~jako tebe?), já Hospodin.
Má ustanovení budete strážit: svou zvěř nepoložíš směsici, své pole nezaseješ směsici a zrada (~šaty) směsice cválánískákání (~lněnovlny, ~GMO!) nevystoupí na tebe.

K tomu slovu "nepoložíš", nebo přesněji "nezpůsobíš ležet", viz H7250.1a1b a k "nezaseješ", nebo přesněji "nezasemeníš", viz H2232.1b2, v jakém je to míněno smyslu, s ohledem na slušnost zde víc netřeba rozvádět...
To "cválánískákání" nebo "lněnovlna" se čte "šaatanaz" a píše se to jako slova "satan" a "síla" proložená mezi sebe, a to slovo "směsice" je jen plurál od slova "věznění", i to je tak trochu kabbala...

Nikdo tím ale neříká, že máte ty ostatní nenávidět, pokud vašim bližním neubližují...
Sice lze "milovat" i nepřítele svého (zejména asi protože vás svým nepřátelstvím posiluje?), ale milovat nebo pomáhat nepřátelům svých bližních je zrada, ten nejhorší hřích nebo zločin...

Zato ale Anti-Rasismus je Nenávist a Zrada bližních ! Prostě to ti lháři otočili...

A ovšem až do poloviny dvacátého století to lidi dobře chápali, že se nemají křížit s jinými druhy, ale pak jim to bylo (((překrouceno))), abyste byli smícháni do arabů, "arab" znamená "směs" a takhle vypadají kříženci afričanů s evropany, jak vyplývá z grafů PCA, ze kterých také vyplývá, že mezi afričany a evropany je mnohem víc, než těch cca 20,000 let vývoje mezi evropany a asiaty, protože ty linie mají jiný směr a doba, kdy byly souběžné nebo stejné musí být mnohem dál v minulosti, než se předpokládalo, odhaduji to na alespoň cca 100,000 let vývoje...?

Je gorila člověk? Proč byste ji dehumanizovali?! Gorilí génius Koko v kalifornské zoo prý uměla mluvit posunkovou řečí a s IQ 70 byla inteligentnější, než polovina Somálců... Samozřejmě jeden génius nic neznamená a nelze říct, že by každá gorila byla inteligentnější než Somálci, důležitý je populační průměr... A stejně tak ale jeden nebo několik afro-amerických géniů, inteligentnějších než většina evropanů, nic neznamená, důležitý je populační průměr, protože jako Populace nebo Národ jdeme a neseme své Děti společně do Budoucnosti... Pokud chápete Evoluci, a tu lze objektivně dokázat (podle zákona zachování informace nelze "stvořit" najednou miliardy písmen genetického kódu v každé buňce jen tak z ničeho, a pokud máme 95% kódu stejných, jako opice, tak ty opice evidentně byly při našem vývoji použité), a pokud věříme teorii vědců, že se člověk z opice vyvinul nejprve v Africe, pak černoši jsou předchozí verze humanoidů, na cestě mezi opicí a evropským člověkem. To je prostě Evoluce, nezkoušejte to seriózně rozporovat... (A aby mě někdo nedezinterpretoval, jsem si dobře vědom rozdílu významů opice nebo gorila a afričan, neříkám afričanům opice, ale říkám, že jsme se tak postupně oni i my vyvinuli, a nenechme se tlačit zpět proti evoluci křížením druhů a odrůd... Nejsou to jen odlišné rasy, jsme odlišné sub-specie, ale když to uvádím takhle přesně sub-specie nebo pod-druh, ti neznalí biologie mě nařknou z nepochopení toho "sub"...)
A ovšem viz grafiku race facts, odlišnost zdaleka není jen v barvě. (Tu jsem nedělal ale někde stáhnul, ale některé ty panely jsem si ověřoval, zejména #3, jsou tam odkazy na vědecké zdroje a dají se dohledat... Co je "neural tube patterning" nebo "neuron differentiation" nevím přesně, ale vypadá to na něco s mozkem...)

Miscegenace je forma Genocidy, protože se tím zničí a nahradí geny našich předků za cizí geny, a já k tomu dodám, že Miscegenace je dědičný hřích, protože se ta cizí příměs geneticky dědí a nelze ji už odebrat...

Ale nikomu tím neříkám, že byste snad měli někoho nenávidět, já tím říkám, že máte milovat správný druh, bělošky bělochy a pak také černošky černochy a nebo asiatky asiaty, a případně i jemněji v dělení na všechna pestrá (diverse) Etnika, (pokud nejsou ta etnika příliš malá, jako třeba stovky nebo jednotky tisíc jedinců, ty už pak mají smůlu)...

-----
A k tomu ještě jedna de-facto Informační Bomba:

Kapitola Zj9. První část je podle Mě o mobilech nebo o 5G. Druhá část je o ISIS (tanky na Eufratu) a o Migrantech.

A viz Zj9:19, a já k tomu dodávám vysvětlení: "Genetický Jed!"

Zj9:19 píše:γαρ εξουσια αυτων εν τω στοματι αυτων εστιν και εν ταις ουραις αυτων αι γαρ ουραι αυτων ομοιαι οφεσιν εχουσαι κεφαλας και εν αυταις αδικουσιν

Neboť zvůle jejich v těch ústech jejich jest, a v těch ocasech jejich, neboť ty ocasy jejich podobné hadům mají hlavy jimiž škodí.


Jako dospělí jistě rozumíte, jaké hady s hlavou mají na mysli. (Pro méně chápavé v anatomii, nemůže být skutečná hlava na ocase, takže je to zřejmě podobenství...) A jak známo, hadi škodí především jedem.

Dětem to ale radši nevysvětlujte, ty na to mají čerty v pohádkách... (Vychovává to dobrý vkus a jsou to Slovanské Legendy, co nám tu nechali Andělé na ochranu, tak si je nenechte Západními Poskoky Ďáblů vzít...)
Obrázek
(zde Yvetta Blanarovičová z pohádky "Princezna ze mlejna", no neříkejte, že to tu nepoznáte... Takhle "Čhert" je to tam napsané, protože je to použité v tom česko-anglickém textu, aby v Americe pochopili, co to vlastně je "čert", když to tam neznají, a mimo jiné i proto, aby pochopili, co znamená jméno Chertoff, to tam byl taky takový jeden "čert"...)

K tomu ještě lingvistické vysvětlení slovní hříčky, která se v překladech z řečtiny ztratila: je tam ιππους hippo, "kůň", jako dnes ještě známe třeba hippodrom, ale zní to stejně jako υπος hypo, "spodní, podřadný", jako dnes ještě známe třeba hypotéka atd...
Takže z důvodů politické korektnosti nebo ohledů to dál čtěte jako hippo "koně", ale je to o hypo "podřadných"...

A zmiňují tam číslo 200 milionů, a asi tak tolik jich prý již je v pohybu a většina by zřejmě nejradši přišla sem do Evropy, kdyby to šlo... Podle statistik OSN "The number of international migrants … reached 244 million in 2015 for the world as a whole"... Ale během jedné generace má být v Africe miliarda přebytečných černochů - že je Afrika již nyní plná se pozná podle toho, že už odtamtud začali přetékat - a nastal čas říct: "Hrnečku Dost!"... (Víte, ale židi v OSN to dosud ignorovali, jen tam na to mají grafy, zřejmě proto, že vás stejně všechny plánovali za deset let vyhubit jakožto přemnožený hmyz...)

Vysvětloval jsem to jakožto "Tlouštíka" velmi přesně na výročí Nagasaki, a zopakoval jsem to ještě asi? na tohle výročí v UTC a pak na obou pobřežích Ameriky, jakožto dodatek k "Little boy" z výročí Hiroshima (a k tomu poněkud humorné vysvětlení, jak tam probíhal můj rozhovor s reprezentativním židem z OSN, co lobboval za světovládu), akorát jsem to prohodil, "Little Boy" byl ten druhý, a "Fat Man" důležitější (Zj13:18 6e6) byl nejdřív... (A někde pak vysvětluji další souvislost s "little boy", jak by se to mělo řešit - zákazem obřízky a sterilizací nesourodých... Souvislost s el niňo, čímž zrovna nemyslím klimatologii ale viz tam, jsem dosud nevysvětloval, napadla mě až později...)

Brenton Tarrant byl se svými dvěma mešitami břídil a zlý šmejd, já jsem tohle podtrhnul dvěma výročími jaderných bomb kolem půlky světa a mezi to vložil Soudný Den, aniž bych při tom někomu ublížil...

A jakožto Syn Člověka jsem při tom obešel z počítače ουρανος (Uranus, "nebesa") v jeden okamžik (ale v různých časových zónách) půl světa, a padaly při tom hvězdy, shodou okolností jakožto "Ten Jeden Prsten, který vládne všem", shodou okolností do Hory Osudu (do časové zóny Yellowstone Vulcane), ani jsem to tak neplánoval, ale všiml jsem si, když se to stalo, já jsem jen chtěl ty informace velmi tučně symbolicky podtrhnout... (V textu VaP to vysvětluji podrobněji...)
Nevěřte mi, pochybujte, je to jedno... Podstatné je, abyste pochopili ten výklad 9:19 "Genetický Jed", je to naprosto evidentní a stačí na něj prostě ukázat... 14!

Ale zde v Mystickém fóru to lze podpořit i vysvětlením, že to bylo dost evidentní יצרה tvůrčí pojetí Informační Magie, a ta čtrnáctka je tu jakožto "aplikovaná numerologie"...
"Racionálním" lidem k tomu jen dodám, že tohle je prostě Síla Informace...


Zpět na “Kabala”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host